Nižšie doplatky za lieky. Táto novinka čaká od začiatku budúceho roka desiatky tisíc pacientov na Slovensku. Súčasťou druhého sociálneho balíčka, ktorý predstavil predseda Vlády SR Robert Fico uplynulý víkend, je aj zníženie limitu na doplatky za lieky a  rozšírenie skupín obyvateľov, ktorých sa toto ochranné opatrenie týka. "Som veľmi rád, že zavádzame zmenu, ktorá je veľkým prínosom pre pacientov a zároveň chráni najzraniteľnejšie skupiny - dôchodcov, ťažko zdravotne postihnutých a deti," povedal minister zdravotníctva Viliam Čislák.
Rozširuje sa skupina pacientov, ktorých sa ochranný limit týka. Doteraz mohli tento benefit využívať len starobní dôchodcovia, invalidní dôchodcovia a ťažko zdravotne postihnutí, ktorých výšku  dôchodku zákon ohraničoval. Po novom už toto obmedzenie nebude platiť. Ochranné opatrenie v podobe limitu spoluúčasti sa bude vzťahovať aj na deti vo veku do 6 rokov.
Ďalšou dôležitou zmenou je aj zníženie limitu spoluúčasti, čo ochráni pred vysokými doplatkami za lieky občanov s najnižšími príjmami. Na základe tejto zmeny zaplatia na doplatkoch za lieky výrazne  menej ako doteraz. Od začiatku budúceho roka by starobní dôchodcovia, invalidní dôchodcovia a držitelia preukazu zdravotne ťažko postihnutých nemali zaplatiť za lieky viac ako 100 eur ročne. Doterajší štvrťročný limit sa u starobných dôchodcov znižuje zo súčasných 45 eur na 25 eur, u invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP je pokles zo súčasných 30 eur na 25 eur. U detí je štvrťročný ochranný limit vo výške 8 eur, ročne teda hovoríme o sume 32 eur. "Vieme, že pacienti vnímajú výšku doplatkov za lieky naozaj citlivo. Je  veľmi pozitívne, že po novom bude sociálne znevýhodnených pacientov, ktorých zákon ochráni pred vysokými doplatkami za lieky, omnoho viac. Podľa našich predpokladov by sa mohlo týmto pacientom ročne vrátiť za tieto doplatky približne 7,3  mil. eur," doplnil Čislák. 
Spôsob, ako sa finančné prostriedky za doplatky dostanú k pacientom, sa nemení. Občania nemusia  kontaktovať zdravotné poisťovne, tie  im automaticky vrátia peniaze do 90-tich dní od skončenia kvartálu.
Pre Ministerstvo zdravotníctva SR je sociálne únosná lieková politika prioritou a vďaka zmenám, ktoré sa v tejto oblasti zaviedli od apríla 2012, pacienti pocítili pokles doplatkov za mnohé lieky.