Termín na vyhodnotenie žiadostí je 31. október 2012

http://www.health.gov.sk/Clanok?vyzva-veda-2012