Ministerstvo zdravotníctva uverejňuje elektronickú kalkulačku na výpočet cien liekov a dietetickych potravin s degresívnou obchodnou priážkou v eurách a postup inštalácie funckie na výpočet cien s degresívnou obchodnou prirážkou v eurách platnou od 1.1.2009.

Táto funckia po inštalácii do programu excel uľahčuje prepočet cien liekov a dietetických potravín.
 

Vyhláška 507/2005 Z.z. z 26. októbra 2005, ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického použitia hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich úhrade na základe verejného zdravotného poistenia Postup_instalacie_EUR.pdf

Model_degres_prirazky.rtf

Model_degres_prirazky.rtf
Ustavna_ starostlivost_ lieky_ kalkulacka_EUR_20081222.xlsUstavna_ starostlivost_ lieky_ kalkulacka_EUR_20081222.xls
Degr_funkcie_EUR_work_20081203.xlaDegr_funkcie_EUR_work_20081203.xla
Dieteticke potraviny kalkulacka_EUR_work_20081203.xlsDieteticke potraviny kalkulacka_EUR_work_20081203.xls
Lieky kalkulacka_EUR_work_20081203.xlsLieky kalkulacka_EUR_work_20081203.xls