​Ministerstvo zdravotníctva SR poskytne Fakultnej nemocnici Nitra v súvislosti s prijatím druhého vládneho sociálneho balíčka kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu kapitoly MZ SR 960 000 euro.
Financie pôjdu na vybudovanie komunikačného priechodu medzi pavilónom chirurgických disciplín a novým liečebným pavilónom FN NR. Táto investícia výrazne prispeje ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti a to najmä s prihliadnutím na to, že sa urýchli diagnostika pacientov a tým aj liečebné postupy, čo v konečnom dôsledku prispeje ku komfortu pacientov vo Fakultnej nemocnici Nitra.
„Finančná podpora pomôže predovšetkým skvalitniť starostlivosť o pacientov, pretože sa oveľa rýchlejšie dostanú aj k modernej medicínskej technike, ktorú má FN NR k dispozícii,“ povedal minister zdravotníctva Viliam Čislák. 
Finančná podpora pre štátne nemocnice je dôležitým krokom, aj s dôrazom na to, že infraštruktúra je v niektorých nemocniciach zastaraná (priemerný vek nemocničných budov na úrovni 42 rokov) a nevyhovujúce je aj logistické usporiadanie. To všetko sú faktory, ktoré môžu v nemocniciach ovplyvňovať aj nadväzujúce problémy. Finančné injekcie v podobe kapitálových výdavkov pomôžu nemocniciam pokryť náklady na realizáciu viacerých aktuálnych investičných projektov a zvýšiť tak kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Riaditelia nemocníc, ktorí už finančné prostriedky dostali, konštatovali, že táto podpora im pomôže vo veľkej miere zlepšiť podmienky na pracoviskách, kde sa priamo zvýši úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a v neposlednom rade aj komfort pacientov a návštevníkov ich nemocníc. Jedným z ťažiskových zámerov ministerstva zdravotníctva je podpora ozdravného programu vo fakultných a univerzitných nemocniciach, podpora efektivity a kvality, pričom obnova budov, ktoré už majú svoju históriu, do tohto zámeru jednoznačne patrí.
Financie z rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR už tento rok získali:
• Detská fakultná nemocnica Košice ( 618 339, 77 na investičné akcie - nevyhnutné úpravy pri riešení havarijnej situácie na Klinike detí a dorastu a stavebné úpravy z dôvodu havarijného stavu v ambulantnom trakte; na zakúpenie vyšetrovacej zdravotníckej techniky pre neurologickú ambulanciu, zavedenie centrálneho elektronického objednávacieho systému pre pacientov);
• Fakultná nemocnica Trenčín (583 560 eur na prístrojové vybavenie rádiodiagnostického oddelenia a  585 000 eur  na rekonštrukčné práce);
• Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (1 327 800 eur  na renováciu asfaltových povrchov a parkovacích miest v areáli nemocnice, na rekonštrukciu a nevyhnutnú údržbu podlaží dvoch monoblokov, na údržbu a rekonštrukciu priestorov polikliniky a rekonštrukciu výťahu);
• Fakultná nemocnica Trnava (1 789 387 eur na rekonštrukcie  vonkajších a vnútorných priestorov viacerých kliník, na  vybudovanie  výťahov,  dobudovanie parkoviska  a nákup moderných nemocničných lôžok);
• Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica (804 000 eur na opravu čakární a ambulantného traktu).
• Univerzitná nemocnica Martin (900 895 eur na prestavbu operačných sál a časti oddelenia Urologickej kliniky, stavebné úpravy Jednotky intenzívnej starostlivosti a vytvorenie infekčných lôžok, na stavebné úpravy lôžkového oddelenia Kliniky pneumológie a ftizeológie, ako aj vybudovanie JIS, na vybudovanie parkovacích plôch pre pacientov a návštevníkov). 
Okrem toho, priamo z rozpočtu kapitoly Ministerstva financií SR boli v roku 2014 pridelené financie na rekonštrukčné práce v Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina (590 000 eur) a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov (350 000 eur).