Dňa 21. decembra 2011 od 9.00 do 11.00 hod. (miestnosť č. 107) sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné firmy na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kategorizácie.

Vydane_certifikaty_21_12.xls

Vydane_certifikaty_21_12.xls