Informácia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k problematike zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty

V súvislosti s prijatím novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zmenou sadzby DPH účinnou od 1. januára 2011 zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako pomôcku (informatívne materiály) zoznamy zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v duálnej podobe (19 % / 20 %). Dôvodom je skutočnosť, že kategorizácie museli byť v oboch prípadoch vypracované pri zohľadnení základnej sadzby DPH v aktuálne platnej výške, až následne boli vykonané prepočty oboch kategorizácií pri dodržaní vyššie uvedených zásad.

V rámci premietania zmeny základnej sadzby DPH do zoznamov zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín ministerstvo dôsledne prihliadalo na skutočnosť, že zvýšenie konečnej ceny príslušných produktov by malo byť primeraným spôsobom rozdelené medzi výšku úhrady zdravotnej poisťovne a výšku doplatku pacienta.

Zmena sadzby DPH nebude mať vplyv na Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (uplatňuje sa výhradne znížená sadzba DPH vo výške 10 % zo základu dane).

Kompletné informácie

pomcky.zip

Časť 1: Vlastný materiál

cast_1_Vlastny_mat.rtf

Časť 2: Limitové tabuľky - DPH 19 %cast_2_Limity_DPH_19perc.rtf
Časť 2: Limitové tabuľky - DPH 20 %cast_2_Limity_DPH_20perc.rtf
Časť 3: Zoznam zdravotníckych pomôcok - DPH 19 %

cast_3_Zoznam_zdrav_pom_DPH_19perc.xls

Časť 3: Zoznam zdravotníckych pomôcok - DPH 20 %

cast_3_Zoznam_zdrav_pom_DPH_20perc.xls

Časť 4: Použité skratky

cast_4_Skratky.rtf