Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2021
Kategorizacia_liekov_01_01_2021.zip
Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.2.2020
Kategorizacia_liekov_01_02_2020.zip
Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2020
Kategorizacia_liekov_01_01_2020.zip
Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.7.2019
Kategorizacia-liekov_01_07_2019.zip
Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2019
Kategorizacia_liekov_01_01_2019.zip
Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2018
Dátum aktualizácie: 14.9.2018
Kategorizacia-liekov-01_01_2018.zip
Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2018
Kategorizacia_liekov_01_01_2018.zip
Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.7.2017
Kategorizacia_liekov_01_07_2017.zip
Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2017
Kategorizacia_liekov_01_01_2017.zip
Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.7.2016
Kategorizacia_liekov_01_07_2016.zip
Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2016
Kategorizacia_liekov-1-1-2016.zip
Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.7.2015
Kategorizacia_liekov_1_7_2015.zip
Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2015
Kategorizacia_liekov_1_1_2015.zip
Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.7.2014
Kategorizacia_liekov_1_7_2014.zip
Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2014
Kategorizacia_liekov-1-1-2014.zip
Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.7.2013
Kategorizacia_liekov-1-7-2013.zip
Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.5.2013
Kategorizacia_liekov-1-5-2013.zip
Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2013
Dátum aktualizácie: 27.12.2012
Kategorizacia_liekov-2013.zip

Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí do 31.5.2012

Kategorizacia_liekov-old.zip

Kategorizácia liekov
Platnosť vzorov žiadostí od 1.6.2012
Dátum aktualizácie: 2.11.2012

Kategorizácia liekov

Dátum aktualizácie: 21.1.2015
Dátum aktualizácie: 7.7.2015
Dátum aktualizácie: 11.1.2016
Dátum aktualizácie: 8.7.2016
Dátum aktualizácie: 1.1.2017
Dátum aktualizácie: 27.1.2017
Dátum aktualizácie: 26.6.2017
Dátum aktualizácie: 29.6.2017
Dátum aktualizácie: 21.12.2017
Dátum aktualizácie: 10.1.2018
Dátum aktualizácie: 11.1.2018
Dátum aktualizácie: 24.1.2018
Dátum aktualizácie: 6.2.2018
Dátum aktualizácie: 9.3.2018
Dátum aktualizácie: 14.9.2018
Dátum aktualizácie: 20.12.2018
Dátum aktualizácie: 4.7.2019
Dátum aktualizácie: 14.1.2020
Dátum aktualizácie: 3.2.2020
Dátum aktualizácie: 7.1.2021