​​Kategorizácia zdravotníckych pomôcok
Platnosť vzorov žiadostí od 1.3.2020
FormulareDaliZP_2020_3.zip
​​Kategorizácia zdravotníckych pomôcok
Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2020
FormulareDaliZP_2020_1.zip
Kategorizácia zdravotníckych pomôcok
Aktualizované: 3.7.2019
FormulareDaliZP_2019_2.zip
Kategorizácia zdravotníckych pomôcok
Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2019
DaliFormulareZp2019.zip

Kategorizácia zdravotníckych pomôcok
Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2018
Aktualizované: 20.7.2018

DaliFormulareZp2018.zip
Kategorizácia zdravotníckych pomôcok
Platnosť vzorov žiadostí od 30.6.2017
Aktualizované: 7.7.2017
DaliFormulareZp2017_2.zip
Kategorizácia zdravotníckych pomôcok
Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2017
Aktualizované: 7.7.2017
DaliFormulareZp2017.zip
Kategorizácia zdravotníckych pomôcok
Platnosť vzorov žiadostí od 1.7.2016
DaliFormulareZp2016_II.zip
Kategorizácia zdravotníckych pomôcok
Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2016
ZP_201601.zip
Kategorizácia zdravotníckych pomôcok
Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2015
Doplnenie: 14.1.2015
Aktualizované: 5.2.2015
Aktualizované: 21.7.2015
ZP_201501.zip
Kategorizácia zdravotníckych pomôcok
Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2014
Doplnenie: 8.1.2014
Aktualizované: 17.1.2014
Aktualizované: 3.7.2014 
Žiadosti ZP od 1.1.2014
Kategorizácia zdravotníckych pomôcok
Platnosť vzorov žiadostí od 1.4.2013
Doplnenie: 9.4.2013
Žiadosti ZP od 1.4.2013
Kategorizácia zdravotníckych pomôcok
Platnosť vzorov žiadostí od 1.11.2012
Doplnenie: 7.11.2012
Kategorizacia_ZP_1-11-2012.zip
Kategorizácia zdravotníckych pomôcok
Platnosť vzorov žiadostí od 1.6.2012
Kategorizacia_ZP.zip
Kategorizácia zdravotníckych pomôcok
Platnosť vzorov žiadostí do 31.5.2012
Kategorizacia_ZP-old.zip

2020
Dátum aktualizácie: 16.3.2020

2019
Dátum aktualizácie: 3.7.2019
Dátum aktualizácie: 8.1.2019

2018
Dátum aktualizácie: 20.7.2018
Dátum aktualizácie: 18.1.2018

2017
Dátum aktualizácie: 11.1.2017
Dátum aktualizácie: 27.6.2017
Dátum aktualizácie: 7.7.2017
Dátum aktualizácie: 21.12.2017

2016
Dátum aktualizácie: 11.1.2016
Dátum aktualizácie: 30.6.2016

2015
Dátum aktualizácie: 14.1.2015
Dátum aktualizácie: 5.2.2015
Dátum aktualizácie: 21.7.2015

2014
Dátum aktualizácie: 8.1.2014
Dátum aktualizácie: 17.1.2014
Dátum aktualizácie: 3.7.2014

2013
Dátum aktualizácie: 9.4.2013
Dátum aktualizácie: 29.7.2013