Kontrakt medzi MZ SR a Národnou transplantačnou organizáciou (NTO) na rok 2019

kontrakt-mzsr-nto-2019.pdf

CRZ:   http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3883276&l=sk