​V hľadaní opatrení proti šíreniu koronavírusu nie je Slovensko osamotené, zástupcovia EÚ vzájomne kozultovali skúsenosti. Hľadanie jednotného postupu v boji proti koronavírusu potvrdili členské štáty participáciou na audio/video konferencii na vysokej úrovni, do ktorej sa zapojili i zástupcovia Európskej komisie a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu prenosných ochorení.

Cieľom konferencie bolo vymeniť si informácie o aktuálnom stave vo všetkých 27 členských krajinách EÚ v súvislosti s šírením nového koronavírusu 2019-nCoV, a tiež predstavenie jednotlivých vnútroštátnych opatrení. Našu krajinu v piatkovej diskusii zastupoval hlavný hygienik SR Ján Mikas a šéfka odboru zahraničných záležitostí na ministerstve zdravotníctva Oľga Zajícová.

Slovensko na diskusii zastupoval hlavný hygienik SR Ján Mikas a šéfka odboru zahraničných záležitostí na MZ SR Oľga ZajícováAudio/video konferencia na úrovni EÚ o problematike výskytu nového koronavírusu