​Spolu deväť posádok záchrannej zdravotnej služby na Slovensku (v každom kraji je jedna takáto posádka) môže zabezpečovať odber biologického materiálu (stery zo slizníc) u pacientov v domácom prostredí s možným podozrením na ochorenie COVID-19.

Personál posádok bol preškolený na odber materiálu infektológom. Stanice záchrannej zdravotnej služby určené pre odber biologického materiálu sú pevne stanovené. Ide o poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR (teda štátne záchranky). Aktuálne nastavená kapacita je plne postačujúca.
 
Odber biologického materiálu u pacientov v domácom prostredí pri podozrení na COVID-19
Odber biologického materiálu u pacientov v domácom prostredí pri podozrení na COVID-19 Odber biologického materiálu u pacientov v domácom prostredí pri podozrení na COVID-19