​Spolupráca Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska a Maďarska v boji proti pandémii nového koronavírusu pokračuje. Koncom októbra sa uskutočnilo druhé rokovanie COVID-19 pohotovostného V4 centra. Experti na videokonferencii riešili najmä zmeny v prijatých opatreniach a celoplošné testovanie na Slovensku. Konzultovali aj laboratórne postupy a naplánovali okruhy ďalšieho stretnutia.
 
Štáty V4 intenzívne spolupracujú aj v boji proti pandémii. Na druhej videokonferencii COVID-19 pohotovostného V4 centra prezentovala slovenská delegácia plánované celoplošné testovanie. Zástupcovia krajín  sa informovali o zmenách v prijatých opatreniach. Experti sa zamerali aj na výuku na školách. Poľská strana prezentovala obmedzenia počtu cestujúcich v prostriedkoch verejnej dopravy a stravovacích zariadeniach.
V ďalšej časti videokonferencie prebrali odborníci postupy a štandardy v laboratóriách. Slovenská strana uviedla, že „zlatým štandardom“ sú PCR testy, ale využívame aj antigénové testy (napr. pri plošnom testovaní). Rovnako tak aj ostatné krajiny potvrdili používanie  oboch typov testov. Poľsko zvažuje používanie antigénových testov v širšom rozsahu.
 
Delegácie sa dohodli na pravidelných  rokovaniach. Tie budú  každé dva týždne. Ďalšie stretnutie COVID-19 pohotovostného V4 centra naplánovali na 10. novembra. Maďarská strana potvrdila záujem diskutovať o situácii s pľúcnymi ventilátormi v jednotlivých krajinách. Zaujímajú sa aj o počty lekárov a zdravotníkov. Poľsko sa chce prebrať  cestovné obmedzenia pre občanov V4.  Účastníci ďalšieho rokovania  prekonzultujú aj aktuálnu situáciu, novoprijaté opatrenia. Spoločnou témou budú aj výsledky a skúsenosti z celoplošného testovania na Slovensku.