Reumatoidná artritída má prevalenciu v spoločnosti medzi 0,5 až 1%. Ochorenie sa začína najčastejšie medzi 20. a 50. rokom života a vo väčšej miere postihuje ženy. Nový liek, ktorý bude preplácaný zo zdravotného poistenia, pomôže stovkám ľudí, ktorí trpia týmto ochorením.
 
Na Slovensku má ochorenie reumatoidná artritída približne 26 000 dospelých a každoročne pribúda 1300 až 1600 novozistených prípadov. Minister zdravotníctva podpísal rozhodnutie, na základe ktorého bude liek hradený na liečbu stredne ťažkej až ťažkej aktívnej reumatoidnej artritídy u dospelých pacientov, u ktorých iná liečba nebola dostatočne účinná alebo majú kontraindikácie, resp. intoleranciu k inej systémovej liečbe účinnými látkami.

 
„Vstup lieku rozširuje terapeutické alternatívy liečby, ak pacient netoleruje liečbu liekmi s rovnakým alebo porovnateľným mechanizmom účinku. Ide o ďalší krok vlády a ministerstva, vďaka ktorému sa rozširuje spektrum liekov pre pacientov s týmto závažným ochorením,“ povedala štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková. Ako doplnila, cieľom  je sprístupniť kvalitnú a modernú liečbu všetkým pacientom a poskytnúť im lieky, ktoré sú účinné a ktoré im skvalitnia bežný život.
 
Reumatoidná artritída je chronické autoimunitné zápalové ochorenie, ktoré primárne postihuje kĺby. Medzi kĺbové príznaky sa zaraďuje predovšetkým bolesť kĺbov. K systémovovým príznakom patrí celkový pocit ochorenia, únava, slabosť, nízke teploty, úbytok hmotnosti, poruchy spánku. Pacienti mávajú niekedy aj príznaky úzkosti a depresie.

 
Hradená liečba sa od 1. septembra 2021 bude môcť indikovať v 7 centrách - na V. Internej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov, v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura, Košice, v Národnom ústave reumatických chorôb, Piešťany, na II. internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, na I. internej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava – Staré Mesto, na II. internej klinike Univerzitnej nemocnice Martin a na Internej klinike Fakultnej nemocnice Nitra.

 
Hradená liečba bude podliehať predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.