Dátum aktualizácie: 20.12.2017 časti A, B, C a I
Dátum aktualizácie: 20.12.2017 - doplnené o zoznam liekov bez doplatkov
Dátum aktualizácie: 21.12.2017 - doplnené o odhad vplyvov
Dátum aktualizácie: 28.12.2017 - časť B
Dátum aktualizácie: 12.1.2018 časti A, I a Zoznam liekov bez DOPLATKOV
Dátum aktualizácie: 9.2.2018 - časť B

 

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky201801.zip 

Zoznam liekov bez DOPLATKOV
zoznam_liekov_bez_DOPLATKOV.xls

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_01_2018.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_01_2018.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_01_2018.xls 

Odhad vplyvov odhad_vplyvov.rtf