Dátum aktualizácie: 8.6.2018 - časti A a I
Dátum aktualizácie: 21.6.2018 - časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 25.6.2018 - Zoznam liekov BEZ DOPLATKOV
Dátum aktualizácie: 29.6.2018 - doplnené o odhad vplyvov
Dátum aktualizácie: 16.7.2018 - časti A a I
Dátum aktualizácie: 20.7.2018 - časti A a I

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky201807.zip 

Zoznam liekov BEZ DOPLATKOV

zoznam_liekov_BEZ_DOPLATKOV.xls 

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_07_2018.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_07_2018.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_07_2018.xls 

odhad vplyvov

odhad_vplyvov.rtf