​Jednotný systém prevencie, diagnostiky aj liečby v slovenskom zdravotníctve – aj táto oblasť je témou Medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie IHCO 2017, ktorá sa dnes 15. marca 2017 koná v Bratislave.
Podujatie si MZ SR zvolilo ako vhodnú platformu na diskusiu našich odborníkov so zahraničnými expertmi v rámci prípravy na projekt definovania štandardných diagnostických a liečebných postupov, pretože úloha  nastaviť jednotné, medicínsky overené postupy MZ SR vyplýva aj z programového vyhlásenia vlády v súvislosti s projektom „Hodnota za peniaze“. Konferenciu otvorili štátni tajomníci rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská a Stanislav Špánik. Medzi prednášajúcimi je aj vedec a vysokoškolský pedagóg Peter Celec, svetovo uznávaný detský nefrológ pôsobiaci vo Švédsku Milan Chromek, ako aj Michael Kidd (expert, ktorý participoval na zavádzaní jednotného systému diagnostiky a  liečby v Austrálii). Jednotný systém diagnostiky a následnej liečby dlhodobo funguje napr. v škandinávskych krajinách, Veľkej Británii, Švajčiarsku, ale aj v susednom Rakúsku, či Česku. „Na prvom mieste je bezpečnosť a zdravie pacienta. Cieľom racionálnej a efektívnej diagnostiky je poskytnúť pacientom po všetkých stránkach čo najefektívnejšiu liečbu,“ povedala štátna tajomníčka MZ SR. Odborníci diskutujú tiež o inováciách v zdravotnej starostlivosti, medicíne založenej na dôkazoch a dobrej klinickej praxi, ale aj o ošetrovateľstve v komunitárnej a ústavnej starostlivosti. „Je dôležité, aby zdravotná starostlivosť bola na najvyššej možnej úrovni, založená na tzv. dôkazoch. Lekár potrebuje byť v kontakte s vývojom a novými poznatkami a v tom mu pomáhajú práve štandardné diagnostické postupy,“ uviedol M. Chromek. Tzv. štandardizované protokoly, ktoré sú pre lekárov veľkou pomôckou pri manažovaní liečby pacienta, využíva od začiatku tohto roka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave. Štandardy sa zatiaľ týkajú 15-tich lekárskych odborností, vrátane všeobecnej pediatrie, intenzívnej medicíny a chirurgických odborov. „Každý lekár má svoje heslo, prihlási sa do portálu, nájde chorobopis a podľa toho postupuje, napríklad pri dávkovaní lieku,“ povedala prednostka Detskej kliniky DFNsP v Bratislave Ľudmila Podracká. Na konferencii tiež odznelo, že diagnostické štandardy sú mimoriadne dôležité pri onkologických ochoreniach alebo cievnych mozgových príhodách. Na rozpustenie krvnej zrazeniny pacient potrebuje urgentne aplikáciu trombolýzy. „Európske odporúčania pre liečbu a manažment pacientov s cievnou mozgovou príhodou dokázali náklady na liečbu znížiť o 30%. V SR je trombolizovanosť na úrovni 11%, cieľom je dostať sa na 20%, tak aby trombolýzu dokázalo aplikovať každé pracovisko,“ uviedla prednostka Neurologickej kliniky UNLP Košice Zuzana Gdovinová. MZ SR podujatie zorganizovalo v spolupráci s Ministerstvom  práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvom zahraničných vecí, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, lekárskymi profesijnými organizáciami a zdravotnými poisťovňami.

V Bratislave sa koná Medzinárodná interdisciplinárna konferencia IHCO 2017 V Bratislave sa koná Medzinárodná interdisciplinárna konferencia IHCO 2017