Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský dnes navštívil Fakultnú nemocnicu v Prešove. Pozdravil lekárov, sestry a ďalších zdravotníckych pracovníkov a poďakoval im za ich prácu a nasadenie v starostlivosti o pacienta. Šéf rezortu zdravotníctva spolu s vedením nemocnice a špičkami z oblasti medicíny zároveň otvoril nové špičkové centrum v nemocnici.
Foto 3.jpg

„Vážení lekári, sestry a ďalší zamestnanci nemocnice. Občania na Slovensku trávili vianočné sviatky s rodinami, no z vás väčšina bola v nemocnici v službe. Ako minister zdravotníctva, ale aj ako lekár, viem čo tieto sviatky pre vás znamenali a preto dovoľte mi vysloviť úprimné poďakovanie za Vaše nasadenie. Počet pacientov v nemocniciach s COVID-19 nám mierne klesá, no stále ste to vy, ktorí máte plné ruky práce a kontinuálne sa staráte o to, aby ste pacientom pomáhali prinavrátiť stratené zdravie a ja vám za to ďakujem,“ uviedol šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
 
Minister spolu s vedením nemocnice a špičkami z oblasti medicíny slávnostne otvoril Centrum pre diagnostiku a miniinvazívu liečbu ochorení močových ciest.
Urologické  oddelenie  je špecializovaným pracoviskom, ktoré  sa  venuje  diagnostike  a liečbe  ochorení  močových  ciest a vonkajšieho genitálu  u detí  a dospelých  pacientov. U dospelých  pacientov   dominujú  predovšetkým  onkourologické operácie  obličiek, močového mechúra  a prostaty. 
  
Pracovisko sa  v súčinnosti  s vedením  fakultnej nemocnice  a za  podpory Ministerstva zdravotníctva SR formou investície v hodnote takmer 2 milióny eur z kapitálových výdavkov  zameralo  na  vybudovanie  Komplexného  centra   na  diagnostiku   a minininvazívnu liečbu  horných  a dolných  močových  ciest.  „Súčasťou   tohto  centra  je  7 miestností, ktoré  zahŕňajú  operačné  sály  a zákrokové miestnosti, ktoré  prešli  kompletnou  rekonštrukciou.  Sú  umiestnené  v jednom  trakte, ktorý  je  rozdelený   na  sterilnú časť  pre   zákroky  v celkovej  anestéze  a na  ambulantný sektor  pre     zákroky  v lokálnej  anestéze,“ vysvetlil riaditeľ Fakultnej nemocnice v Prešove Ľubomír Šarník.
 
Prístrojové  vybavenie   pre  liečbu  urolitiázy  zahŕňa   multifunkčný  extrakorporálny  litotryptor IV  generácie, ktorý  okrem rozbíjania  kameňov   v močových  cestách   pomocou   akustickej  rázovej  vlny  umožňuje  realizáciu  operačných  zákrokov  pomocou  optických  a digitálnych ureterorenoskopov   s vizuálnou  kontrolou  operačných  zákrokov  pomocou ultra  HD kamery  na monitore   s pohyblivým  ramenom  s ergonomickým  nastavením  polohy  monitoru  pre  operatéra. 
 
Systém  má  zdvojený  monitor   pre  skiaskopickú orientáciu pozície  inštrumentov  a skiagrafickú dokumentáciu operácií. „Pri  týchto  výkonoch  používame  viaceré zdroje  energie, ktoré  slúžia  na  rozbíjanie  kameňov.  K dispozícii   je    vysokovýkonný  laserový holmiový  generátor, ktorý  má niekoľko nastaviteľných  parametrov účinnosti, v rámci  ktorých  vieme  rozbiť  akýkoľvek  kameň v močových  cestách  na piesok  resp.  drobné  úlomky, ktoré  pacient  následne  spontánne  vymočí.

Účinnosť rozbíjania  konkrementov  v močových  cestách   je   doplnená  ďalším  unikátnym  prístrojom  so  systémom  kombinovania  balistickej  a ultrazvukovej  energie  tzv. shock- pulse.  Bez zveličovania môžeme  povedať,  že pre  naše  pracovisko  neexistuje    žiadna   forma urolitiázy, ktorú  by  sme   týmito  zariadeniami  nevedeli  vyriešiť. Výnimku  tvoria  iba  tie  prípady, kde   v dôsledku  veľkosti  kameňa  došlo k deštrukcii  tkaniva  obličky  a takúto obličku  je potrebné  odstrániť,“  vysvetlil docent Ivan Minčík, primár Oddelenia urológie FNsP v Prešove.
 
„Mám radosť, keď vidím skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti pacientom a dnes sme toho svedkami. Spomínaný medicínsky postup patrí vo svojej oblasti medzi najmodernejšie  a najúčinnejšie  metódy  miniinvazívnej  liečby, ktorá výrazne  skracuje   dobu  rekonvalescencie pacienta,“ zhodnotil minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.
 
Nemocnica nedávno spustila do prevádzky zároveň skiaskopicko-skiagrafický  operačný  stôl, ktorý  je určený  na miniinvazívne  operačné  zákroky  na  horných  močových  cestách. Disponuje  mimoriadnou  precíznosťou  endoskopického   zobrazenia priebehu  operačného  zákroku  v kombinácii  s rtg  zobrazením.  Aj  pri operáciach  na tomto   zariadení  zdravotníci vedia využiť laserovú  energiu v kombinácii  s ďalšími prístrojmi  využívajúcimi kombinované  energie  (ultrazvuk, pneumatické  sondy).  Výhodou   tohto  operačného  stola  je dokonalý  prístup  ku  obličkám pri  tzv. perkutánnej   chirurgii  zameranej  na  riešenie  kameňov.
 
Súčasťou  nášho  komplexného  diagnosticko  liečebného  centra  sú   zákrokové miestnosti  určené  na  diagnostiku   funkčných  ochorení  dolných  močových  ciest- moderná  urodynamická diagnostika  a diagnostika   rakoviny  prostaty. „Oceňujem napredovanie v tejto oblasti, nakoľko rakovina  prostaty  je  druhé  najčastejšie  nádorové  ochorenie  u mužov, pričom  ročne  pribúda  okolo  2000  nových  prípadov. Aktuálne  je  na  Slovensku evidovaných  viacej ako    10 000  pacientov  s týmto  ochorením,“ opísal šéf rezortu Vladimír Lengvarský.
 
Urologické oddelenie   FNsP J.A. Reimana  v  Prešove  sa  dlhodobo    venuje  modernej diagnostike karcinómu  prostaty. V máji túto  diagnostiku   rozšírili  o tzv. softwerovú  fúznu  biopsiu  prostaty, ktorej  princíp  spočíva  v digitálnej  fúzii  nálezov  na  mpMRI  a  reálného  ultrazvukového  obrazu počas   sonografického  vyšetrenia  prostaty. „Týmto  postupom  sa  výrazne zlepšila lokalizácia  nádorových  ložísk  v prostate,“ vysvetlil docent Ivan Minčík, primár Oddelenia urológie FNsP v Prešove.

Ďalším úplne  novým  zariadením, ktoré  je  umiestnené  v ambulantnej  časti  centra  je   rtg C- rameno, ktoré  slúži  pre   ambulantné  zákroky   zamerané  na   výmeny   vnútorných  a vonkajších  drenáži   močových  ciest  pri   rôznych  ochoreniach  spojených s upchatím močových  ciest. K dispozícii   sú  rovnaké  možnosti  sledovania  zákrokov  pomocou  ultrazvukového  zamerania, endoskopickej a skiaskopickej   kontroly  pozície stentov  resp.  nefrostómie.
 
„Všetky   uvedené  prístrojové  zariadenia, ktoré  pri  svoje  práci  používame,  sú   napojené  na  tzv.  PACS   systém  archivácie rtg záznamov, ktorý  umožňuje  preposielanie   roentgenovej  dokumentácie  medzi pracoviskami  na  Slovensku  aj  v zahraničí.  Endoskopický obraz  vieme prenášať počas  operácii  do  výučbových priestorov  resp.  takisto  archivovať  pre  edukačné  a vedecké  účely,“ vysvetlil šéf nemocnice Ľ. Šarník. Kvalitné  moderné  vybavenia pracoviska  umožňuje  aj  pregraduálnu  a postgraduálnu  výchovu  študentov  zdravotníckych  vysokých  škôl.