​Pokračujeme v zlepšovaní slovenského zdravotníctva. Rekonštrukciou tentoraz prešla prešovská pedopsychiatria. Ide o rozsiahlu modernizáciu v objeme viac ako 800-tisíc eur, financovanú z kapitálových výdavkov MZ SR.  Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská sa dnes zúčastnila na slávnostnom otvorení jej zrekonštruovaných priestorov.
 
Na ošetrovacej jednotke detskej psychiatrie Psychiatrického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove sa uskutočnili stavebné úpravy, vrátane nákupu nového technického vybavenia. „Vďaka rekonštrukcii sa vytvorili napríklad denné miestnosti, telocvičňa, učebňa a terapeutické miestnosť. Rozšírili sa lôžkové a liečebné kapacity, čím sa zvýšil komfort a bezpečnosť pacientov aj zamestnancov,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Ošetrovacia jednotka detskej psychiatrie disponuje 30-timi lôžkami.
 
„Chceme poďakovať MZ SR za investičné aktivity smerujúce aj do nechirurgických odborov, konkrétne do odboru psychiatrie. Vďaka nim aktuálne otvárame 30-lôžkovú ošetrovaciu jednotku detskej psychiatrie. Finančnú podporu našich spoločných snáh o zabezpečenie komfortu, bezpečnosti a ochrany pacienta aj pri liečbe širokého spektra psychických ochorení vnímame pozitívne,“ povedal generálny riaditeľ FNsP J. A. Reimana Prešov Radoslav Čuha.
 
"Na úseku detskej psychiatrie poskytujeme ústavnú starostlivosť o detských pacientov pred ich umiestnením do resocializačných centier. Liečime široké spektrum duševných porúch, intenzívne spolupracujeme s úsekom klinickej psychológie ako aj s tretím sektorom. Doposiaľ sme prepustili 213 pacientov. Dĺžka hospitalizácie v akútnom režime je priemerne 17 dní, na chronických lôžkach je to priemerne 24 dní. Najčastejšie sa stretávame s pacientmi s poruchami správania a emočného prežívania a s pacientmi so zneužívaním až závislosťou na rôznych psychoaktívnych látkach. Z ďalších diagnóz to sú mentálne retardácie, úzkostné a depresívne poruchy. Otvorením nového úseku detskej psychiatrie sa rozšíri kapacita počtu lôžok a zvýšia sa možnosti terapeutických aktivít vrátane využitia liečebných benefitov multisenzorickej miestnosti,“ povedala primárka psychiatrického oddelenia FNsP J. A. Reimana Prešov Zuzana Horvátová
 
Tradícia prešovskej ústavnej starostlivosti v odbore psychiatria siaha až do roku 1956. V súčasnosti má oddelenie 180 lôžok, z toho: 70 akútnych, 50 chronických, 20 lôžok medicíny drogových závislostí, 10 lôžok súdom nariadenej ochrannej liečby a 30 lôžok detskej psychiatrie. Od začiatku roka 2019 (do konca septembra 2019) bolo na oddelení hospitalizovaných 2189 pacientov, z toho 119 detských pacientov. Chod oddelenia zabezpečuje  175 zamestnancov.
 
Ošetrovacia jednotka detskej psychiatrie Psychiatrického oddelenia FNsP J. A. Reimana Prešov poskytuje zdravotnú starostlivosť  od 1. 4. 2018. Odvtedy zaznamenáva nemocnica pozitívnu spätnú väzbu nielen od pacientov ale aj od ich zákonných zástupcov, čo zamestnancov motivuje k ďalšiemu zlepšovaniu poskytovania služieb. Návratnosť detských pacientov je v kontexte celého Psychiatrického oddelenia najnižšia a aj to je odzrkadlením úspešnosti liečebných postupov. V budúcnosti plánuje nemocnica aj rekonštrukciu denného psychiatrického stacionára.
 
FNsP Prešov zrekonštruovala aj pracovisko radiačnej onkológie, na ktorom je osadený nový lineárny urýchľovač a onedlho k nemu pribudne aj nový CT simulátor. Komplexná obnova pracoviska by mala byť hotová v máji 2020. Prešovská nemocnica modernizuje aj pavilón pre onkologického pacienta.
 
MZ SR pre prešovskú nemocnicu od roku 2017 doteraz centrálne obstaralo zdravotnícku techniku v hodnote stoviek tisíc eur. Ide napríklad o dva lineárne urýchľovače, dva CT prístroje (jeden z toho je CT simulátor), 75O infúznych púmp, RTG prístroje, ultrazvuky, operačné stoly, endoskopickú zostavu, anestéziologické prístroje, holmiový laser, pričom niektoré súťaže v rámci obstarávania sa aktuálne ešte neskončili. „Ministerstvo zdravotníctva pre nemocnicu obstaralo aj 650 nových postelí za viac ako 850-tisíc eur, ide o výraznú obnovu lôžkového fondu, čo skvalitní liečbu pacientom a lekárom, sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom zlepší podmienky na ich prácu,“ uzavrela šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.
 
presov-ministerka-1.jpg
Zrekonštruované priestory prešovskej pedopsychiatrieMinisterka zdravotníctva Andrea Kalavská na slávnostnom otvorení zrekonštruovaných priestorov prešovskej pedopsychiatrie