​Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa v utorok 17. apríla stretla so zástupcami Asociácie na ochranu práv pacientov, vypočula si ich názory a informovala o tom, aké kroky rezort v prospech pacientov už vykonal.  Andrea Kalavská sa zároveň rozhodla na ministerstve zdravotníctva zriadiť pozíciu pomyselného „styčného dôstojníka“ pre pacientov a ich organizácie. Pacient je pre ministerku na prvom mieste a k tomu budú aj naďalej smerovať jej ďalšie kroky. „Našou úlohou je, aby pacienti boli liečení tým najlepším, čo k dispozícii máme,“ povedala na stretnutí so zástupcami pacientov Andrea Kalavská.

Nové postele pre pacientov do nemocníc

Do slovenských nemocníc príde čoskoro 7 000 nových lôžok pre pacientov. Zlepšia sa tak podmienky na liečbu pacientov, ako aj pracovné prostredie pre zdravotníkov. Kvalitné postele budú znamenať pre pacienta výrazný posun vpred, nie je raritou, že dnes sú v niektorých zdravotníckych zariadeniach aj viac ako desať či dvadsaťročné lôžka.

Zlepšovanie podmienok v nemocniciach

Ministerstvo zdravotníctva sa snaží o zlepšenie podmienok v nemocniciach aj finančnými príspevkami. Do zdravotníckych zariadení investuje napríklad prostredníctvom kapitálových výdavkov - v minulom roku viac ako 70 mil. eur. Tieto finančné prostriedky sú určené na zlepšenie podmienok v nemocniciach – napríklad na modernizáciu, rekonštrukciu či  nové prístrojové vybavenie. Zdravotnícke zariadenia sa môžu o tieto peniaze uchádzať aj v roku 2018. Aj v tomto roku je vyhradených približne 70 miliónov eur.

Nové prístroje, kvalitnejšia liečba

Rýchlejšia diagnostika a moderná liečba. Nové moderné prístroje sú významnou pomocou pri liečbe a pacienti vo viacerých slovenských nemocniciach majú už k dispozícii najmodernejšie CT prístroje. Navyše vďaka dvojkolovej aukcii ministerstva zdravotníctva sa ich podarilo nakúpiť s výraznými úsporami a v niektorých prípadoch sa ceny oproti pôvodne ponúkaným podarilo znížiť až o 50 percent. Celkovo sa tak usporilo 13,5 milióna eur, ktoré sa môžu v prospech pacientov využiť inde a skvalitniť tak ďalšiu oblasť zdravotnej starostlivosti.

Nové moderné lieky dostupné pre pacientov z verejného zdravotného poistenia

Vďaka legislatíve z dielne ministerstva zdravotníctva budú mať pacienti k dispozícii nové moderné inovatívne lieky. Po novom, ak držiteľ registrácie uvedeného lieku o to požiada, môže sa aj moderný liek, ktorý bol doteraz len na výnimku, dostať do tzv. kategorizačného zoznamu a byť pacientom k dispozícii na základe verejného zdravotného poistenia. Výrazne sa totiž zvýšila hranica na vstup do tzv. kategorizačného zoznamu. Farmakoekonomické posúdenie sa z 24-násobku priemernej mzdy zdvihlo až na 41-násobok, čo zjednodušene znamená, že na Slovensko sa konečne môžu dostať nové (drahšie) inovatívne lieky pre pacientov, ktoré sú hradené zdravotnými poisťovňami.

Ministerstvo zdravotníctva zároveň pristupuje k ďalšiemu kroku a to, že má v pláne zrušiť päťpercentnú spoluúčasť poskytovateľa, ktorá bola pri niektorých liekoch na výnimku.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa dnes stretla aj so zástupcami Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR. Ministerstvo zdravotníctva názory pacientov pozorne počúva a aj prostredníctvom nového pomyselného „styčného dôstojníka“, ktorý rezort čoskoro zriadi, chce veci spoločne systémovo posúvať. 

ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa dnes stretla s Asociáciou na ochranu práv pacientov