Rezidentský program, transplantácie pľúc slovenských pacientov v Českej republike, štandardné diagnostické a liečebné postupy, či lieková politika boli témami bilaterálnych rokovaní ministrov zdravotníctva SR a ČR Tomáša Druckera a Miloslava Ludvíka, ktoré sa vo štvrtok 29. júna uskutočnilo v Českom Krumlove.
„Oblasť zdravotníctva je veľmi citlivou, ako v Českej republike, tak aj na Slovensku. Obe krajiny stoja pred podobnými výzvami s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a vzájomná spolupráca môže prispieť k zlepšeniu,“ uviedol minister zdravotníctva Tomáš Drucker.
Slovensko aj Česká republika riešia podobné problémy týkajúce sa nedostatku lekárov v niektorých regiónoch. Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo v roku 2014 rezidentský program, ktorý má pomôcť zabezpečiť dostatočný počet všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov. Aj v Českej republike sa osvedčil rezidentský program pre všeobecných lekárov, ako aj ďalšie špecializácie, využíva sa aj pre ďalšie povolania, ako napríklad sestra. Rovnakou cestou rezidentského programu ide aj Slovensko, kde sa momentálne plánuje rozšírenie tohto programu aj na ďalšie špecializácie, nielen pre všeobecných lekárov a pediatrov. 
Jednou z dôležitých tém bola možnosť transplantácie pľúc slovenských pacientov v Českej republike, ktoré sa majú vykonávať v transplantačnom centre Fakultnej nemocnice Motol. Transplantácie sa majú robiť na základe medzištátnej dohody medzi oboma krajinami. Slovenskí pacienti by dostali možnosť dostať sa na čakaciu listinu spoločnú pre ČR a SR, zároveň odobraté orgány darcov zo Slovenska by bolo možné poskytnúť transplantačnému centru FN Motol.
Medzi kľúčové projekty rezortu zdravotníctva SR patrí aj tvorba a inovácia štandardných preventívnych, diagnostických a liečebných postupov. Minister Tomáš Drucker sa zaujímal skúsenosti ČR s vývojom, implementáciou a kontrolou zavedených doporučených klinických postupov.
Ďalšími témami bolo napríklad oceňovanie zdravotných výkonov, lieková politika, či DRG.
inistri zdravotníctva SR a ČR Tomáš Drucker a Miloslav Ludvík rokovali v Českom Krumlove.inistri zdravotníctva SR a ČR Tomáš Drucker a Miloslav Ludvík rokovali v Českom Krumlove.