​V súčasnosti je na Slovensku 120 000 ľudí, ktorí z dôvodu podlžnosti na zdravotnom poistení majú obmedzený prístup k preventívnym prehliadkam či štandardnej liečbe. Ministerstvo zdravotníctva preto pripravilo zmeny pravidiel pri dlžníkoch na zdravotnom poistení.
 
Rezort zdravotníctva koncom júla poslal do medzirezortného pripomienkového konania pravidlá pre efektívne využívanie zdravotných odvodov. Nová legislatíva prináša komplex zmien v oblasti využívania zdravotných odvodov, dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a stransparentňuje pravidlá uhrádzania zdravotnej starostlivosti, ako aj ďalšie oblasti. Pozornosť venuje aj postaveniu ľudí s nedoplatkom na poistnom.
 
„Ak dnes zdravotná poisťovňa eviduje dlh, jej klient má prístup len k neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Všetky ostatné úkony, vrátane preventívnych prehliadok, si pacient s nedoplatkom musí hradiť z vlastných zdrojov, alebo sú pre neho nedostupné,“ upresňuje Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva.
 
Obmedzenie prístupu k zdravotnej starostlivosti podľa ministrových slov malo legitímny zámer – motivovať k plateniu zdravotných odvodov. Zámer sa však do praxe nepremietol. Obmedzenie prístupu sa plnohodnotne zaviedlo až po roku 2011. Napriek tomu sa výber poistného v zásade nezmenil a osciluje okolo 98 percent.
 
„Dve percentá dlžníkov na prvý pohľad možno vyznievajú ako hodnota na úrovni štatistickej odchýlky, no ak si percentá rozmeníme na absolútne čísla, zistíme, že zďaleka nehovoríme o malom množstve obyvateľov. Podľa údajov z prvej polovice roka 2022 sa obmedzenie prístupu k štandardnej zdravotnej starostlivosti týka vyše 120-tisíc ľudí,“ pokračuje Vladimír Lengvarský.
 
Podľa ministerstva zdravotníctva aktuálne nastavené pravidlá nepreukázali výhody v podobe vyšších výberov. Naopak, zvýraznili sa komplikácie. Pacienti s obmedzeným prístupom k preventívnym prehliadkam sa k lekárovi často dostanú až v čase, kedy je ich liečba je omnoho nákladnejšia a šanca na vyliečenie nižšia. Navyše, reštrikcie sa týkajú aj dlžníkov, ktorí dnes platia zdravotné odvody, alebo dôchodcov, za ktorých už poistné platí štát.
 
Rezort preto plánuje súčasný stav zmeniť tak, aby sa striktné obmedzenia prístupu k zdravotnej starostlivosti pre pacientov s pozdĺžnosťou uvoľnili, je však  prístupný diskusii o rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
 
Novela navrhuje poskytnúť dlžníkom plnú zdravotnú starostlivosť a obmedziť prístup len pri odkladnej starostlivosti, napríklad, pri pobyte v kúpeľoch. Navrhuje tiež  zrušenie reštrikcií pre ľudí, ktorí majú pozdĺžnosť z minulosti, no dnes zdravotné odvody platia.

„Samozrejme, možno rozumieť aj zdravotným poisťovniam, pre ktoré je dôležité minimalizovať počet dlžníkov. Na ministerstve sme otvorení hľadaniu riešení. V tejto chvíli však možno povedať, že súčasné postavenie pacientov s nedoplatkom je všetko možné, len nie zdravé,“ uzavrel Vladimír Lengvarský.