Ministerstvo zdravotníctva udelilo farmaceutickým spoločnostiam ďalšie dve pokuty, každú vo výške 10 000 €, z dôvodu nedostupnosti liekov. Prvý z nich pacienti užívajú proti bolesti a zápalu alebo pri liečbe reumatoidnej artritídy. Druhý nedostupný liek slúži na zníženie cholesterolu. Oba lieky ministerstvo zdravotníctva vyradilo z kategorizačného zoznamu v súlade s platnou legislatívou. MZ SR pri oboch nedostupných liekoch začalo konať z podnetu občanov.
MZ SR rieši aj ďalšie prípady nedostupnosti  liekov. Prvú pokutu vo výške 10 000 € udelilo vlani v novembri kvôli nedostupnosti lieku na liečbu vysokého krvného tlaku. Aj v danom prípade MZ SR konalo na základe podnetu pacienta. Vo všeobecnosti platí, že povinnosťou každého držiteľa registrácie lieku, resp. jeho zástupcu, je zabezpečiť dostupnosť liekov v takom rozsahu, aby nebola ohrozená zdravotná starostlivosť.