Európska komisia schválila projekt rezortu zdravotníctva “Komplexná reforma zdravotníctva“. Peniaze z Plánu obnovy a stability budú určené na zlepšené riadenie nemocníc, podporu primárnej starostlivosti i posilnení DRG. Prinesú inovácie do zdravotníckych zariadení. Samotný projekt bol spolu so zástupcami Európskej komisie spustený na pôde rezortu zdravotníctva.

Finančné prostriedky EÚ z Plánu obnovy a odolnosti bude môcť zdravotníctvo čerpať aj v rámci projektu “Komplexná reforma zdravotníctva“. Odborníci z rezortu pripravovali projekt skoro 12 mesiacov. Ide o najväčší projekt technickej podpory v oblasti zdravotníctva z prostriedkov Európskej únie. Cieľom je pripraviť systémové zmeny vo vybraných oblastiach. Projekt bol schválený Európskou komisiou.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský privítal na rezorte zástupkyňu Európskej komisie. Vyzdvihol pripravované projekty a vzájomnú previazanosť so schválenou optimalizáciou siete nemocníc. „Spoločným cieľom všetkých projektov je využitie finančných prostriedkov na poskytovanie modernej liečby a inovatívnych metód v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku,“ uviedol minister Lengvarský. Riaditeľka Generálneho riaditeľstva pre podporu štrukturálnych reforiem EK Nathalie Berger sa vyjadrila, že nikto nečakal, že nás pandémia zasiahne až v takom rozsahu. V rámci stratégie obnovy sa však otvorili dvere inovatívnym reformám a investíciám. „Komisia poskytuje podporu transformácii, zdravotníctvo je kľúčová oblasť a podpora členských štátov je našou prioritou,“ uviedla Nathalie Berger. Ako doplnila Komisia vytvára prostredie pripravené pre nové príležitosti pre obyvateľov členských krajín.

Cieľom je pripraviť systémové zmeny vo vybraných oblastiach. „Tieto reformy sme pripravili ako súčasť reformného balíka. Skladá sa z troch rôznych komponentov, ktoré budú do seba zapadať pod týmto jedným zastrešujúcim projektom,“ vysvetlila generálna riaditeľka Sekcie efektívneho hospodárenia MZ SR Iveta Griačová. Priblížila jednotlivé oblasti a kto ich na rezorte zastrešuje. Projekt rezortu zdravotníctva “Komplexná reforma zdravotníctva“ pozostáva z troch samostatných komponentov na, ktorých pracujú skupiny odborníkov. Prvým z nich je “Centralizácia riadenia siete nemocníc“, druhým “Posilnenie kapacít pri rozvoji DRG“ a tretím “Reforma primárnej starostlivosti“. Odborníci riešili na pôde ministerstva každú z týchto oblastí na samostatných workshopoch.

Ministerstvo spustilo projekt na modernizáciu zdravotníctva Ministerstvo spustilo projekt na modernizáciu zdravotníctva