​Ministerstvo zdravotníctva SR vysúťažilo prostredníctvom centrálneho obstarávania dodávateľov nových lôžok pre slovenské nemocnice. Náročný proces centrálneho obstarávania trval viac ako rok a ide o ďalší významný krok, ktorý MZ SR realizuje v snahe dosiahnuť efektívne a transparentné nakladanie s prostriedkami verejného zdravotného poistenia, s cieľom modernizácie a zvýšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. „Nové moderné lôžka zvýšia komfort pre pacientov v nemocniciach, ktoré majú možnosť vybrať si presne taký typ lôžka, aký konkrétne zariadenie potrebuje pre svojich pacientov. Prinesú aj zlepšenie pracovných podmienok zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
 
Vymeníme tretinu všetkých postelí v slovenských nemocniciach
 
MZ SR uzavrelo prvé kolo elektronickej aukcie v máji 2018. Súťaž je rozdelená do 10-tich kategórií lôžok, príslušenstva a stolíkov. Od mechanických lôžok bez možnosti polohovania (stacionáre), hydraulických lôžok s možnosťou vertikálneho polohovania (tzv. neintenzívnych), elektrických lôžok (štandardné oddelenia), elektrických lôžok pre akútnu starostlivosť (JIS oddelenia), elektrické lôžka OAIM s laterálnym náklonom alebo s integrovaným matracom, až po bariatrické lôžka pre obéznych pacientov, detské lôžka a prístelky. Celkovo ide o takmer 7-tisíc nových lôžok, pričom predpokladaná hodnota rámcového kontraktu je 20 mil. eur bez DPH. „Pôvodne sme predpokladali, že tieto nemocničné lôžka budú stáť 28 miliónov eur, centrálne obstarávanie nám prinieslo ešte významnejšiu úsporu, a preto máme záujem, aby aj tých navyše usporených 8 miliónov išlo na ďalšie nové lôžka pre naše nemocnice,“ dodala ministerka A. Kalavská.
Z každej kategórie vzišli zo súťaže dvaja dodávatelia. Kto z nich lôžka dodá, rozhodne nižšia cena, ktorú ponúknu v ďalšej aukcii. Tento proces sa začne do konca júna. Lôžka sa budú do nemocníc dodávať postupne. Nové postele dostanú akciové, príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, štátne podniky v pôsobnosti rezortu a organizácie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v pôsobnosti verejného sektora na území SR.
 

MZ SR realizuje komplexnú modernizáciu prístrojovej techniky, budú aj nové lineárne urýchľovače a magnetické rezonancie

MZ SR kontinuálne realizuje kroky na zlepšovanie situácie v zdravotníckych zariadeniach, okrem materiálno-technického vybavenia sa modernizuje aj prístrojové zázemie. Prvé centrálne obstarávanie na CT prístroje ministerstvo vyhlásilo v auguste 2016. Za posledných 12 mesiacov nakúpilo do svojich nemocníc CT prístroje v počte 14 kusov, pričom úspora sa pohybuje od 30 do 60 %, čo predstavuje 13 mil. eur.
MZ SR centrálne obstaráva aj najdrahšiu, tzv. ťažkú zdravotnícku techniku – lineárne urýchľovače. Ide o komplexnú obnovu zastaraných a poruchových prístrojov, aká sa v SR doteraz nikdy nerealizovala. Ministerstvo už ukončilo súťaž na 16 nových lineárnych urýchľovačov, s celkovou úsporou takmer 40%. Prístroje, ktoré mali často aj viac ako 20 rokov, sa začnú od jesene 2018 postupne vymieňať. Ministerstvo komplexne obnoví aj magnetické rezonancie, centrálne nakúpi 15 kusov tzv. „MR-iek“. Celková obnova sa týka aj monitorov vitálnych funkcií, infúznej a PC techniky.
 
MZ SR hodnotia pozitívne aj európski odborníci
 
Spomedzi iných krajín, ako napr. Maďarsko, Chorvátsko, Francúzsko, Rumunsko alebo Poľsko, je Slovensko hodnotené veľmi vysoko, čo sa týka centrálneho obstarávania, ktoré realizuje MZ SR. Podarilo sa nám znížiť ceny jednotlivých komodít na najnižšiu možnú úroveň a ušetriť milióny eur. Zhodli sa na tom odborníci na verejné obstarávanie, ktorí sa tento týždeň stretli na workshope v Bratislave. „Odborníci na procesy verejného obstarávania oceňujú pokrok nášho obstarávania za posledné dva roky a odporúčajú nám, aby sme sa zamerali aj na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál,“ hovorí riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Martin Smatana. 
 
Investície do slovenských nemocníc
 
Do zdravotníckych zariadení MZ SR investuje aj prostredníctvom kapitálových výdavkov. V minulom, rovnako aj v tomto roku, sumou viac ako 70 mil. eur, pričom tieto finančné prostriedky sú určené na  medicínske prístrojové vybavenie, aj rekonštrukcie priestorov.