​Ďalšia nemocnica má nový CT prístroj. Pacienti vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach budú ošetrovaní na novom CT pracovisku s novým CT prístrojom. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa dnes zúčastnila na jeho slávnostnom uvedení do prevádzky. Pacienti vo VÚSCH, a.s. tak budú ošetrovaní vôbec najlepším prístrojom na Slovensku s dvoma röntgenkami, miesto štandardnej jednej röntgenovej trubice. Ide o najrýchlejšie sériovo vyrábané CT na svete, žiadny iný model dostupný na globálnom trhu nevie pracovať s takou rýchlosťou. Prístroj vie snímať rýchlosťou až 737 mm za sekundu.
 
Kratší čas vyšetrenia, nižšia radiačná dávka
 
Nový CT prístroj umožní za rovnaký čas vyšetriť omnoho viac pacientov ako v minulosti a vďaka svoje technickej špecifikácii s ešte presnejšou diagnostikou.
„Ide o prístroj, ktorý je nielen vysoko výkonný, ale zároveň aj šetrný k pacientovi v zmysle nižšej radiačnej dávky, organizmus pacienta je tak menej zaťažovaný, čo je veľmi dôležitý rozmer. Prístroj tak dokáže ochorenia diagnostikovať ešte presnejšie pri podstatne nižšej radiačnej záťaži,“ vysvetľuje ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
 
„Vyšetrovanie pacientov na tomto prístroji je oveľa rýchlejšie v porovnaní s predchádzajúcimi strojmi. Výhodou je najmä kvalita zobrazenia, ktorá je neporovnateľná. Lekár tak uvidí zmeny, ktoré doteraz nebolo možné odhaliť,“ povedal generálny riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Košiciach František Sabol.
 
Na cene záleží
 
Moderný špičkový prístroj kúpila nemocnica za efektívnu cenu. „MZ SR pri príprave podkladov pre centrálne obstarávanie nezadefinoval dedikovanú kardio kategóriu, a preto zástupcovia ministerstva a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb absolvovali niekoľko klinických návštev po Nemecku, aby si overili, či vysúťažené prístroje MZ SR vedia vykryť všetky špecifiká VÚSCH. Nakoľko sa prišlo k záveru, že ponúkané prístroje by nevedeli bez dodatkovania splniť všetky požiadavky, si VÚSCH zrealizoval vlastnú aukciu, s podmienkou, že cena musí byť na rovnakej, alebo nižšej úrovni ako vysúťažilo MZ SR,“ vysvetlil riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Martin Smatana.
 
Ide o najvyššiu kategóriu, čomu zodpovedajú aj technické parametre. Rokovaniami sa podarilo cenu znížiť o približne 300 000 eur. Výsledná cena CT  je tak 1 375 000 eur bez DPH.
Pre porovnanie – rovnaký prístroj v roku 2015 obstarala nemocnica v Mainz za 2,5 milióna eur s DPH, v tom istom roku aj nemocnica AKH Viedeň za 1 797 000 eur bez DPH a v roku 2016 slovinská nemocnica Izola kúpila obdobný prístroj za 2 010 000 eur s DPH.
 
Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že obnova CT v nemocniciach bola vysoko nákladovo efektívna a celkovo sa podarilo pri 13 CT ušetriť približne 15 miliónov eur oproti minulosti. 
Do slovenských nemocníc prichádza postupne 13 nových CT prístrojov. Nákupy boli efektívne a oproti minulosti sa nám v porovnaní s českými cenami podarilo ušetriť približne 15 miliónov eur, ktoré zdravotnícke zariadenia môžu investovať tam, kde sú najviac potrebné,“ uzavrel generálny tajomník služobného úradu MZ SR Jozef Ráž.
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská na slávnostnom uvedení do prevádzky nového CT prístroja vo VÚSCH KošiceMinisterka zdravotníctva Andrea Kalavská na slávnostnom uvedení do prevádzky nového CT prístroja vo VÚSCH Košice