Ministerstvo zdravotníctva dostalo do stanoveného termínu (31. marca 2015) sedem žiadostí o účasť v súťažnom dialógu v súvislosti so zákazkou Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave s predpokladaným 30-ročným poskytovaním zdravotnej starostlivosti v tejto nemocnici, vrátane poskytovania kapacít pre výučbu.
Záujem prejavili nasledovné spoločnosti:
- Skupina dodávateľov: Metrostav, a.s. a InterHealth Canada (UK) Limited
- Skupina dodávateľov: AGEL a.s.; Nemocnice Podlesí a.s.; Středomoravská nemocniční a.s. a  nUNB Invest s.r.o.
- Skupina dodávateľov: RIZZANI DE ECCHER S.P.A a POLICLINICO SAN DONATO S.P.A.;
- Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U.
- GPN s.r.o.
- Skupina dodávateľov: PESSINA COSTRUZIONI SPA a DÚHA, a.s. a CREDINVEST INTERNATIONAL SLOVAKIA, s.r.o.
- Sanigest CEE s.r.o.
Počet záujemcov, ktorí predložili žiadosť o účasť v súťažnom dialógu, považuje MZ SR za dôkaz správneho nastavenia verejného obstarávania a za dobrý predpoklad pre pokračovanie kvalitného a transparentného súťažného dialógu. Ministerstvo v súčasnosti podrobne vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a kontroluje všetky formálne a obsahové náležitosti žiadostí. Záujemcovia, ktorí splnili podmienky, dostanú výzvu zúčastniť sa na súťažnom dialógu. Predpokladá sa, že ich zoznam bude zverejnený v priebehu mája.