Očkovanie proti COVID-19 sa stáva široko dostupné aj pre deti vo vekovej kategórii 5-11 rokov. Registrácia je už spustená na korona.gov.sk prostredníctvom bežného formulára registrácie na prvú dávku. Na očkovanie detí je určená zatiaľ len vakcína Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a na očkovaní sa vyžaduje prítomnosť zákonného zástupcu alebo predloženie overeného splnomocnenia.
 
Doposiaľ bolo očkovanie detí vo veku od 5 do 11 rokov určené len pre vysoko rizikové deti, na základe odporučenia lekára, pri riziku ťažkého priebehu ochorenia. Takouto formou bolo zaočkovaných niekoľko stoviek detí. Na základe schválenia EMA je vakcína Comirnaty (Pfizer/BioNTech) dnes už dostupná aj pre túto vekovú kategóriu bez obmedzenia. Od 22. decembra je možné zaregistrovať na očkovanie aj deti v tomto veku a to aj bez odporúčania lekára.
 
Deti vo veku 5-11 rokov sa budú očkovať vakcínou Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Aplikuje sa im typ vakcíny špeciálne schválený a určený pre vekovú kategóriu 5-11 rokov, ktorý predstavuje 1/3 dávku oproti štandardnej dávke pre dospelého človeka. Samotné očkovanie bude možné vo vybraných očkovacích centrách v každom kraji. V budúcnosti sa plánuje rozšíriť očkovanie o ambulancie všeobecných lekárov pre deti a dorast. Rezort zdravotníctva upozorňuje, že pri očkovaní osôb mladších ako 18 rokov musí byť prítomný zákonný zástupca. Jeho osobnú prítomnosť nahradí iba notárom overené splnomocnenie.

Registrácia na očkovanie je dostupná na stránke https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Následne bude pridelené najbližšie možné miesto a termín očkovania, ktoré budú komunikované štandardne, formou SMS a emailu. Predpokladá sa, že prvé termíny na očkovanie detí od 5-11 rokov budú pridelené začiatkom roka 2022.
 
Ministerstvo zdravotníctva zároveň upozorňuje rodičov, že posilňovacia (booster) dávka vakcíny proti COVID-19 je aktuálne určená len pre osoby od 18 rokov (vrátane). Deťom sa aktuálne posilňovacia dávka nepodáva.

Očkovacie centrá pre deti vo veku 5 – 11 rokov
 
Košický kraj 
- VKOC KošiceVKOC Košice
- Detská fakultná nemocnica Košice
Prešovský kraj 
- VKOC PrešovVKOC Prešov
- VKOC Poprad
- VKOC Humenné
Bratislavský kraj
- VKOC Bratislava NFŠVKOC Bratislava NFŠ
- BIONTBIONTBIONTBIONT

Trnavský kraj VKOC Trnava
- VKOC Dunajská Streda
- VKOC Skalica

Žilinský kraj
- Dolnooravská nemocnica Dolný KubínDolnooravská nemocnica Dolný Kubín
- Hornooravská nemocnica Trstená
UN MartinUN Martin

Trenčiansky kraj FN Trenčín
- NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
- NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
- NsP Myjava
- Nemocnica na okraji mesta, Partizánske

Nitriansky kraj
- FNsP Nové Zámky
- VKOC Nitra
Banskobystrický kraj
- VKOC Banská Bystrica
- VKOC Zvolen