Kompletný materiál

cenove.zip

Oprava cenová regulácia
doplnené 1.7.2011 6:30

Oprava-cenova-regulacia.rtf

Vlastný materiál

vlastny_mat.rtf

Podmienky regulácie cien - príloha 3

priloha_3.rtf

Časť A: Hromadne vyrábané humánne lieky 1

cast_A_Lieky_1_1.xls

Časť B: Hromadne vyrábané humánne lieky 2

cast_B_Lieky_1_2.xls

Časť C: Hromadne vyrábané humánne lieky 3

cast_C_Lieky_1_3.xls

Časť D: Hromadne vyrábané zdravotnícke pomôcky

cast_D_zdravotnicke_pom.xls

Časť E: Hromadne vyrábané dietetické potraviny

cast_E_dieteticke_potraviny.xls

Časť F: Odborné lekárnické výkony TAXA LABORUM

cast_F_Taxa_laborum.xls

Časť G: Špeciálne optické výkony

cast_G_Opticke_vykony.xls

Časť H: Transfúzne lieky

cast_H_Tran_lieky_a_mat_mlieko.xls

Časť I: Aplikácia kontaktných šošoviek

cast_I_Kont_sosovky_tkaniva.xls