Kompletný materiál

dietetika-201110.zip

Vlastný materiál

vlastnymat.rtf

Časť A: Zoznam dietetických potravín

cast_A_zoznam_DP_DPH_19perc.xls

Časť B: Indikačné obmedzenia

cast_B_IO_DP.rtf

Časť C: Množstvové limity

cast_C_limity.rtf

Časť D: Vysvetlivkycast_D_vysvetlivky.rtf
Časť E: Odbornosti lekárov

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

Časť F: Skratky výrobcovcast_F_skratky_vyrobcov.rtf
Časť G: Skratky štátov

cast_G_skratky_statov.rtf

Časť H: Abecedný zoznam dietetických potravín

cast_H_abc_zoznam_DP_DPH_19perc.xls