Pred plánovanými operáciami v zdravotníckych zariadeniach platia aktuálne opatrenia:

 
- Predoperačné vyšetrenia (dospelých aj detských pacientov) manažuje a realizuje nemocnica, v ktorej má pacient naplánovanú operáciu.Predoperačné vyšetrenia (dospelých aj detských pacientov) manažuje a realizuje nemocnica, v ktorej má pacient naplánovanú operáciu.
 
- Zároveň platí, že pred plánovanou operáciou má byť pacient v 14-dňovej karanténe. Po jej skončení, ak sa nevyvinie žiaden z príznakov infekcie, môže byť hospitalizovaný. Zároveň platí, že pred plánovanou operáciou má byť pacient v 14-dňovej karanténe. Po jej skončení, ak sa nevyvinie žiaden z príznakov infekcie, môže byť hospitalizovaný.

 - Domácu karanténu je pacient povinný nahlásiť v 1. deň začatia svojmu všeobecnému lekárovi. Počas nej je potrebné, aby denne monitoroval svoje zdravie – najmä opakované meranie telesnej teploty v priebehu dňa a sledovanie klinických príznakov (kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hlavy a svalov).Domácu karanténu je pacient povinný nahlásiť v 1. deň začatia svojmu všeobecnému lekárovi. Počas nej je potrebné, aby denne monitoroval svoje zdravie – najmä opakované meranie telesnej teploty v priebehu dňa a sledovanie klinických príznakov (kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hlavy a svalov).

 
- V prípade, ak by sa u neho v čase domácej karantény objavili klinické príznaky, je potrebné, aby o tom bezodkladne informoval svojho všeobecného lekára a bol klinicky, resp. laboratórne vyšetrený. V prípade, ak by sa u neho v čase domácej karantény objavili klinické príznaky, je potrebné, aby o tom bezodkladne informoval svojho všeobecného lekára a bol klinicky, resp. laboratórne vyšetrený.
 
- V prípade pozitivity na COVID-19 sa operácia odkladá až do úplného vyliečenia a 2 negatívnych výsledkov odobratých v minimálnom intervale 24 hodín.V prípade pozitivity na COVID-19 sa operácia odkladá až do úplného vyliečenia a 2 negatívnych výsledkov odobratých v minimálnom intervale 24 hodín.
 
- Pred plánovanou operáciou je potrebné aj čestné prehlásenie pacienta, že mu nebola nariadená ďalšia karanténa, ktorá by pretrvávala v čase hospitalizácie. Pred plánovanou operáciou je potrebné aj čestné prehlásenie pacienta, že mu nebola nariadená ďalšia karanténa, ktorá by pretrvávala v čase hospitalizácie.
 
- Povinnosť pre pacienta, aby COVID test pred plánovanou operáciou absolvoval, nie je taxatívne stanovená. V prípade, ak ho lekár indikuje, je hradený z verejného zdravotného poistenia.