SÚBOR OTÁZOK
na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov

(Schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV dňa 2.4.2008 s účinnosťou od 1.5. 2008, aktualizovala v decembri 2008 s účinnosťou od 1.1.2009) Poznámka: zmeny vyplývajúce z aktualizácie z decembra 2008 sú v texte uvedené farebne

Otázky

(RTF, 601,90 kB)