Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zasadanie Kategorizačnej rady pre lieky ku kategorizácii k 1.4.2012 sa uskutoční v dňa 23.2.2012 na MZ SR. Predmetom zasadnutí budú rozklady, u ktorých bolo vydané prvostupňové rozhodnutie. Žiadame zúčastnených, aby k písomným rozkladom priložili aj kópiu platného rozhodnutia.

Zároveň žiadame všetkých zúčastnených, aby rozklady proti rozhodnutiam MZ SR a doklady k nim posielali aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: katarina.gelienova@health.gov.sk, bronislava.salkova@health.gov.sk