Kategorizačná komisia pre špeciálne zdravotnícke materiály týmto iniciuje výzvu žiadateľom na priradenie kódu a názvu podskupiny ku ID žiadostiam na zaradenie, ktoré boli podané prostredníctvom elektronického portálu kategorizácie do skupín pre Intervenčnú rádiológiu.

Priradený kód a názov podskupiny je potrebné zaslať ku jednotlivým ID návrhom na zdravpom@health.gov.sk v termíne do 15.8.2014

Priradenie konkrétnej podskupiny ku ID návrhu je potrebné zaslať v štruktúre :

ID podaného návrhu
(napr. 4798)
kód podskupiny
(napr. XB8.1.1)
názov podskupiny
(napr. Zavádzače a zavádzacie sety pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie krátke)

               Členenie skupín a podskupín:

Skupina

XB8.1 Zavádzače a zavádzacie sety pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie

podskupina

 • XB8.1.1 Zavádzače a zavádzacie sety pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie krátke
 • XB8.1.2 Zavádzače a zavádzacie sety pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie predĺžené
 • XB8.1. 3 Zavádzače a zavádzacie sety pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie vypletané
 • XB8.1.4 Zavádzače a zavádzacie sety pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie hydrofilné
 • XB8.1.5 Zavádzače a zavádzacie sety pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie s mäkkou špičkou
 • XB8.1.6 Zavádzače a zavádzacie sety pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie pre aortálne intervencie (XL)
 • XB8.1.7 Zavádzače a zavádzacie sety pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie pre cross over prístup
 • XB8.1.8 Zavádzače a zavádzacie sety pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie karotické
 • XB8.1.9 Zavádzače a zavádzacie sety pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie drenážne
 • XB8.1.10 Zavádzače a zavádzacie sety pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie pre TIPS

Skupina

XB8.2 Vodiče a mikrovodiče pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie

podskupina

 • XB8.2.1 Vodiče a mikrovodiče pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie štandardné 0.035
 • XB8.2.2 Vodiče a mikrovodiče pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie špeciálne (napr. pre aortálne intervencie) 0.035
 • XB8.2.3 Vodiče a mikrovodiče pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie hydrofilné 0.035
 • XB8.2.4 Vodiče a mikrovodiče pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie mikrovodiče do periférie 0.018
 • XB8.2.5 Vodiče a mikrovodiče pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie mikrovodiče do periférie 0.014
 • XB8.2.6 Vodiče a mikrovodiče pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie štandardné intrakraniálne mikrovodiče
 • XB8.2.7 Vodiče a mikrovodiče pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie mikrovodiče intrakraniálne 0.010
 • XB8.2.8 Vodiče a mikrovodiče pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie mikrovodiče intrakraniálne 0.008
 • XB8.2.9 Vodiče a mikrovodiče pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie špeciálne intrakraniálne vodiče
 • XB8.2.10 Vodiče a mikrovodiče pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie infúzne vodiče

Skupina

XB8.3 Diagnostické katétre a mikrokatétre pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie

podskupina

 • XB8.3.1 Diagnostické katétre a mikrokatétre pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie - štandardné diagnostické katétre
 • XB8.3.2 Diagnostické katétre a mikrokatétre pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie - hydrofilné katétre
 • XB8.3.3 Diagnostické katétre a mikrokatétre pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie - katétre do periférie s navigovateľnou špičkou
 • XB8.3.4 Diagnostické katétre a mikrokatétre pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie - pomocné intervenčné a kalibrované katétre 0.035
 • XB8.3.5 Diagnostické katétre a mikrokatétre pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie - pomocné intervenčné 0.018
 • XB8.3.6 Diagnostické katétre a mikrokatétre pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie - pomocné intervenčné 0.014
 • XB8.3.7 Diagnostické katétre a mikrokatétre pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie - mikrokatétre s navigovateľnou špičkou
 • XB8.3.8 Diagnostické katétre a mikrokatétre pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie - mikrokatétre pre embolizáciu v periférii
 • XB8.3.9 Diagnostické katétre a mikrokatétre pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie - štandardné mikrokatétre určené do intrakránia
 • XB8.3.10 Diagnostické katétre a mikrokatétre pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie - DMSO kompatibilné
 • XB8.3.11 Diagnostické katétre a mikrokatétre pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie - mikrokatétre s odpútateľným koncom
 • XB8.3.12 Diagnostické katétre a mikrokatétre pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie - vodiace katétre pre periférne intervencie
 • XB8.3.13 Diagnostické katétre a mikrokatétre pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie - vodiace katétre pre extra a intrakraniálne intervencie
 • XB8.3.14 Diagnostické katétre a mikrokatétre pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie - vodiace katétre s balónom pre cirkulačný arest

Skupina

XB8.4 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie

podskupina

 • XB8.4.1 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - štandardné (0.035) PTA katétre
 • XB8.4.2Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - nízkoprofilové (0.018) PTA katétre
 • XB8.4.3 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - nízkoprofilové (0.014) PTA katétre
 • XB8.4.4 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - čepielkové PTA katétre (cutting PTA)
 • XB8.4.5 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - skórovacie PTA katétre (scoring PTA)
 • XB8.4.6 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - vysokotlakové PTA katétre
 • XB8.4.7 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - infúzne PTA katétre
 • XB8.4.8 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - intrakraniálne PTA katétre remodelačné
 • XB8.4.9 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - intrakraniálne PTA katétre dilatačné
 • XB8.4.10 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - PTA katétre s liekom na povrchu (DEB) 0.035
 • XB8.4.11 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - PTA katétre s liekom na povrchu (DEB) 0.018
 • XB8.4.12 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - PTA katétre s liekom na povrchu (DEB) 0.014
 • XB8.4.13 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - PTA katétre s liekom na povrchu (DEB) určené do intrakránia
 • XB8.4.14 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - PTA katétre určené na kryoplastiku
 • XB8.4.15 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - PTA katétre na nevaskulárne dilatácie
 • XB8.4.16 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - XL PTA katétre
 • XB8.4.17 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - iné dilatačné pomôcky (aortálna dilatácia)

Skupina

XB9.1.2 Liekom povlečené stenty (DES) pre perkutánne rádiologické intervencie

podskupina

 • XB9.1.2.1 Liekom povlečené stenty (DES) pre perkutánne rádiologické intervencie
  samoexpandovateľné
 • XB9.1.2.2 Liekom povlečené stenty (DES) pre perkutánne rádiologické intervencie
  balónexpandovateľné

Skupina

XB9.1.4 Stenty pre perkutánne rádiologické neurointervencie

podskupina

 • XB9.1.4.1 Stenty pre perkutánne rádiologické neurointervencie - intrakraniálne remodelačné
 • XB9.1.4.2 Stenty pre perkutánne rádiologické neurointervencie - intrakraniálne pre bifurkačné výdute
 • XB9.1.4.3 Stenty pre perkutánne rádiologické neurointervencie - intrakraniálne pre stenózy - balónexpandovateľné
 • XB9.1.4.4 Stenty pre perkutánne rádiologické neurointervencie - intrakraniálne pre stenózy - samoexpandovateľné
 • XB9.1.4.5 Stenty pre perkutánne rádiologické neurointervencie - intrakraniálne trombektomický

Skupina

XB9.1.5 Nepovlečené stenty (BMS) pre perkutánne rádiologické intervencie

podskupina

 • XB9.1.5.1 Nepovlečené stenty (BMS) pre perkutánne rádiologické intervencie - kovové (BMS) samoexpandovateľné určené do periférie
 • XB9.1.5.2 Nepovlečené stenty (BMS) pre perkutánne rádiologické intervencie - kovové (BMS) balónexpandovateľné určené do periférie
 • XB9.1.5.3 Nepovlečené stenty (BMS) pre perkutánne rádiologické intervencie - nízkoprofilové (0.018) samoexpandovateľné
 • XB9.1.5.4 Nepovlečené stenty (BMS) pre perkutánne rádiologické intervencie - nízkoprofilové (0.014) balónexpandovateľné
 • XB9.1.5.5 Nepovlečené stenty (BMS) pre perkutánne rádiologické intervencie - venózne periférne
 • XB9.1.5.6 Nepovlečené stenty (BMS) pre perkutánne rádiologické intervencie - venózne intrakraniálne
 • XB9.1.5.7 Nepovlečené stenty (BMS) pre perkutánne rádiologické intervencie - XL a aortálne samoexpandovateľné
 • XB9.1.5.8 Nepovlečené stenty (BMS) pre perkutánne rádiologické intervencie - XL a aortálne balónexpandovateľné
 • XB9.1.5.9 Nepovlečené stenty (BMS) pre perkutánne rádiologické intervencie - aortálne disekčné
 • XB9.1.5.10 Nepovlečené stenty (BMS) pre perkutánne rádiologické intervencie - nevaskulárne

Skupina

XB9.2 Stentgrafty pre perkutánne rádiologické intervencie

podskupina

 • XB9.2.1 Stentgrafty pre perkutánne rádiologické intervencie - perkutánne periférne samoexpandovateľné
 • XB9.2.2 Stentgrafty pre perkutánne rádiologické intervencie - perkutánne periférne balónexpandovateľné
 • XB9.2 .3Stentgrafty pre perkutánne rádiologické intervencie - perkutánne do hrudnej aorty
 • XB9.2.4 Stentgrafty pre perkutánne rádiologické intervencie – perkutánne bifurkačné do brušnej aorty
 • XB9.2.5 Stentgrafty pre perkutánne rádiologické intervencie - extenzie pre bifurkačné protézy
 • XB9.2.6 Stentgrafty pre perkutánne rádiologické intervencie – nízkoprofilové periférne
 • XB9.2.7 Stentgrafty pre perkutánne rádiologické intervencie - vhodné do intrakránia
 • XB9.2.8 Stentgrafty pre perkutánne rádiologické intervencie - nevaskulárne
 • XB9.2.9 Stentgrafty pre perkutánne rádiologické intervencie - nevaskulárne biodegradovateľné
 • XB9.2.10 Stentgrafty pre perkutánne rádiologické intervencie - fenestrované (na mieru)
 • XB9.2.11 Stentgrafty pre perkutánne rádiologické intervencie - flowdivertre

Skupina

XB11.1 Špirály pre perkutánne rádiologické intervencie

podskupina

 • XB11.1.1 Špirály pre perkutánne rádiologické intervencie -koily,
 • XB11.1.2 Špirály pre perkutánne rádiologické intervencie - odpútateľné koily
 • XB11.1.3 Špirály pre perkutánne rádiologické intervencie - odpútateľné koily s fibrilami
 • XB11.1.4 Špirály pre perkutánne rádiologické intervencie - iné koily
 • XB11.1.5 Špirály pre perkutánne rádiologické intervencie - odpútateľné mikrokoily
 • XB11.1.6 Špirály pre perkutánne rádiologické intervencie - boptnajúce mikrokoily
 • XB11.1.7 Špirály pre perkutánne rádiologické intervencie - spojovací kábel na odpútanie
 • XB11.1.8 Špirály pre perkutánne rádiologické intervencie - odpútavacia jednotka

Skupina

XB13.1 Embolizačné prostriedky pre perkutánne rádiologické intervencie

podskupina

 • XB13.1.1 Embolizačné prostriedky pre perkutánne rádiologické intervencie - PVA častice
 • XB13.1.2 Embolizačné prostriedky pre perkutánne rádiologické intervencie - sférické častice
 • XB13.1.3 Embolizačné prostriedky pre perkutánne rádiologické intervencie - častice uvoľňujúce liečivo
 • XB13.1.4 Embolizačné prostriedky pre perkutánne rádiologické intervencie - tekuté embolizačné činidlo – alkoholové
 • XB13.1.5 Embolizačné prostriedky pre perkutánne rádiologické intervencie - tekuté embolizačné činidlo – polymérové
 • XB13.1.6 Embolizačné prostriedky pre perkutánne rádiologické intervencie - embolizačné činidlo na báze trombínu
 • XB13.1.7 Embolizačné prostriedky pre perkutánne rádiologické intervencie - sklerotizačné činidlo
 • XB13.1.8 Embolizačné prostriedky pre perkutánne rádiologické intervencie - opacifikačné činidlo
 • XB13.1.9 Embolizačné prostriedky pre perkutánne rádiologické intervencie - odpútateľný balónik
 • XB13.1.10 Embolizačné prostriedky pre perkutánne rádiologické intervencie - odpútateľný balónik do intrakránia
 • XB13.1.11 Embolizačné prostriedky pre perkutánne rádiologické intervencie - oklúder
 • XB13.1.12 Embolizačné prostriedky pre perkutánne rádiologické intervencie - oklúder s riadeným odpútaním

Skupina

XB13.2 Ochrana pred embolizáciou pri perkutánnych rádiologických intervenciách

podskupina

 • XB13.2.1 Ochrana pred embolizáciou pri perkutánnych rádiologických intervenciách - emboloprotekcia (EPD – embolic protection device) periférna
 • XB13.2.2 Ochrana pred embolizáciou pri perkutánnych rádiologických intervenciách - emboloprotekcia (EPD – embolic protection device) karotická
 • XB13.2.3 Ochrana pred embolizáciou pri perkutánnych rádiologických intervenciách - aortálna emboloprotekcia
 • XB13.2.4 Ochrana pred embolizáciou pri perkutánnych rádiologických intervenciách - permanentné kaválne filtre
 • XB13.2.5 Ochrana pred embolizáciou pri perkutánnych rádiologických intervenciách - dočasné kaválne filtre
 • XB13.2.6 Ochrana pred embolizáciou pri perkutánnych rádiologických intervenciách - extrakčný set pre kaválne filtre

Skupina

XB14.45 Revaskularizačné a trombektomické pomôcky pre perkutánne rádiologické intervencie

podskupina

 • XB14.45.1 Revaskularizačné a trombektomické pomôcky pre perkutánne rádiologické intervencie - aspiračné tenkostenné katétre
 • XB14.45.2 Revaskularizačné a trombektomické pomôcky pre perkutánne rádiologické intervencie - trombektomické katétre
 • XB14.45.3 Revaskularizačné a trombektomické pomôcky pre perkutánne rádiologické intervencie - trombolytické infúzne katétre
 • XB14.45.4 Revaskularizačné a trombektomické pomôcky pre perkutánne rádiologické intervencie - pulverizačné katétre
 • XB14.45.5 Revaskularizačné a trombektomické pomôcky pre perkutánne rádiologické intervencie - katétre pre reolytickú trombektómiu a pre farmakomechanickú trombolýzu s príslušenstvom
 • XB14.45.6 Revaskularizačné a trombektomické pomôcky pre perkutánne rádiologické intervencie - katétre pre mechanickú trombektómiu s príslušenstvom
 • XB14.45.7 Revaskularizačné a trombektomické pomôcky pre perkutánne rádiologické intervencie - aterektomické katétre s príslušenstvom
 • XB14.45.8 Revaskularizačné a trombektomické pomôcky pre perkutánne rádiologické intervencie - katétre pre intrakraniálnu aspiračnú trombektómiu s príslušenstvom
 • XB14.45.9 Revaskularizačné a trombektomické pomôcky pre perkutánne rádiologické intervencie - reentry katétre
 • XB14.45.10 Revaskularizačné a trombektomické pomôcky pre perkutánne rádiologické intervencie - reentry zariadenia

Skupina

XB14.46 Intraarteriálna invazívna diagnostika pre extrakoronárne riečisko

podskupina

 • XB14.46.1 Intraarteriálna invazívna diagnostika pre extrakoronárne riečisko - IVUS senzor (intravascular ultrasound)
 • XB14.46.2 Intraarteriálna invazívna diagnostika pre extrakoronárne riečisko - FFR senzor (fractional flow reserve)
 • XB14.46.3 Intraarteriálna invazívna diagnostika pre extrakoronárne riečisko - OCT senzor (optická koherenčná tomografia)

Skupina

XB14.47 Ablačné katétre pre perkutánne rádiologické intervencie

podskupina

 • XB14.47.1Ablačné katétre pre perkutánne rádiologické intervencie - rádiofrekvenčné ablačné katétre štandardné
 • XB14.47.2Ablačné katétre pre perkutánne rádiologické intervencie - rádiofrekvenčné ablačné katétre špeciálne
 • XB14.47.3Ablačné katétre pre perkutánne rádiologické intervencie - laserové ablačné katétre
 • XB14.47.4 Ablačné katétre pre perkutánne rádiologické intervencie - termoablačné alebo mikrovlnné ablačné katétre
 • XB14.47.5Ablačné katétre pre perkutánne rádiologické intervencie - kryoablačné katétre

Skupina

XB14.49 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie

podskupina

 • XB14.49.1 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - punkčné ihly
 • XB14.49.2 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - hlavice na tlakové striekačky
 • XB14.49.3 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - tlakové hlavy
 • XB14.49.4 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - mikropunkčné sety
 • XB14.49.5 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - bioptické sety
 • XB14.49.6 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - drenážne sety
 • XB14.49.7 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - vertebroplastické sety
 • XB14.49.8 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - spojovacie rampy
 • XB14.49.9 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - manometrické PTA striekačky
 • XB14.49.10 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - vysokotlakové spojovacie hadičky
 • XB14.49.11 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - Y-konektory
 • XB14.49.12 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - Y-konektory s chlopňou
 • XB14.49.13 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - rotačné adaptéry
 • XB14.49.14 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - drenážne vaky nefrostomické
 • XB14.49.15 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - sety pre vákuovú mamotómiu
 • XB14.49.16 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - sety pre rekanalizáciu vajíčkovodou
 • XB14.49.17 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - sety pre TIPS
 • XB14.49.18 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - sety so sondou pre GIT
 • XB14.49.19 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - lasá pre extrakciu cudzích telies
 • XB14.49.20 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - komplexné lasá
 • XB14.49.21 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - iné extrakčné zariadenia do periférie
 • XB14.49.22 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - zariadenia na extrakciu cudzích telies z intrakraniálnej cirkulácie
 • XB14.49.23 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - set pre punkciu a odber kostnej drene
 • XB14.49.24 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - implantabilný port
 • XB14.49.25 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - centrálny venózny katéter
 • XB14.49.26 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - set na meranie ACTä
 • XB14.49.27 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - angiografický set
 • XB14.49.28 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - set pre endovaskulárne intervencie
 • XB14.49.29 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - set pre CO2 angiografiu

Kategorizačná komisia pre špeciálne zdravotnícke materiály sa bude zaoberať podanými žiadosťami po doplnení jednotlivých podskupín v termíne 9/2014.