A8.6.1.4 Obväz hydropolymérový lepivý do 50 cm2 aktívnej plochy vrátane,

A8.6.1.5 Obväz hydropolymérový lepivý do 100 cm2 aktívnej plochy vrátane,

A8.6.1.6 Obväz hydropolymérový lepivý nad 100 cm2 aktívnej plochy,

A8.6.1.7 Obväz hydropolymérový lepivý tvarovaný

Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky týmto iniciuje výzvu výrobcom na doplnenie informácií o veľkosti aktívnej plochy t.j. bez lepivého okraja pre jednotlivé produkty, ktorých žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do uvedených podskupín boli podané na portál elektronickej kategorizácie. Informáciu o veľkosti aktívnej plochy je potrebné uviesť v časti B žiadosti A1/ZPE v kolonke technické parametre.