Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky týmto oznamuje výrobcom zdravotníckych pomôcok, ktoré budú zaradené do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov aktualizované členenie jednotlivých podskupín v zmysle § 42 ods. 3 a § 43 ods. 1 Zákona 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

Aktualizované členenie jednotlivých podskupín slúži ako podklad pre podanie žiadostí o zaradenie predmetných zdravotníckych pomôcok do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckych pomôcok.

ŠZM členenie