Dňa 23.11.2011 je v čase od 18, 00 do 20,00 hod. plánovaná odstávka informačného systému „Elektronický portál Kategorizácia“ . Z uvedeného dôvodu nebude možné v čase od 18, 00 do 20,00 hod žiadať o prístupový certifikát v procese registrácie nových používateľov.