oznam.rtf   

Na základe záverov zasadnutia Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny zo dňa 11. 9. 2008 oznamujeme nasledovné:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo “) súlade s §35 ods.1 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení z vlastného podnetu navrhuje vyradiť zo zoznamu dietetických potravín plne alebo čiastočne uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam dietetických potravín“) k 1.4.2009 dietetické potraviny, ktoré mali v priebehu II. q. 2007 až II. q. 2008 nulovú spotrebu. Ministerstvo sa obracia na výrobcov alebo dovozcov dietetických potravín aby sa k predmetnému návrhu vyjadrili. Stanovisko výrobcov alebo dovozcov dietetických potravín s vyjadrením súhlasu / nesúhlasu očakáva ministerstvo do 31.10.2008 písomnou formou cez podateľňu a súčasne aj v elektronickej forme na adresu dietetika@health.gov.sk. Nesúhlas s vyradením dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín žiadame doložiť odôvodnením.


Návrh na vyradenie dietetických potravín zo zoznamu dietetických potravín k 1.4.2009.

Kód Názov Doplnok Výrobca Štát
D0206 ELEMENTAL 028 EXTRA letné ovocie sol 1x250 ml SHS GB
D0281 FORTI CARE, 1000 ml sol 1x1000 ml NUT NL
D0280 FORTI CARE, 500 ml sol 1x500 ml NUT NL
D0282 FORTI CARE, príchuť broskyňa a zázvor sol 1x200 ml NUT NL
D0226 FORTI CARE, príchuť kapučíno sol 1x125 ml NUT NL
D0283 FORTI CARE, príchuť kapučíno sol 1x200 ml NUT NL
D0224 FORTI CARE, príchuť pomaranč a citrón sol 1x125 ml NUT NL
D0310 Fortini Multi fibre s banánovou príchuťou sol 1x200 ml NUT NL
D0309 Fortini Multi fibre s čokoládovou príchuťou sol 1x200 ml NUT NL
D0311 Fortini Multi fibre s vanilkovou príchuťou sol 1x200 ml NUT NL
D0038 FREBINI ENERGY DRINK, príchuť jahodová sol 1x200 ml FRE DE
D0039 FREBINI ENERGY FIBRE DRINK, príchuť čokoládová sol 1x200 ml FRE DE
D0036 FREBINI ORIGINAL FIBRE, príchuť neutrálna sol 1x500 ml FRE DE
D0149 GLUCERNA sol 1x500 ml ABB NL
D0150 GLUCERNA SR, banánová príchuť sol 1x230 ml ABB NL
D0232 L-CITRULLINE IMUNA plv 1x100 g IMA SK
D0100 LEU-AM 2 plv 1x400 g SHS GB
D0094 LT-AM 1 plv 1x400 g SHS GB
D0104 M-AM 1 plv 1x400 g SHS GB
D0085 MILUPA PKU 2 MIX plv 1x400 g MLP GB
D0223 PEPTISORB sol 1x1000 ml NUT NL
D0091 PT-AM 1 plv 1x400 g SHS GB
D0093 PT-AM 3 plv 1x400 g SHS GB
D0050 SUPPORTAN DRINK, príchuť zeleninová sol 1x200 ml FRE DE
D0056 SURVIMED RENAL, príchuť banánová plv 6x80 g FRE DE