Predseda vlády SR poverený riadením rezortu zdravotníctva Peter Pellegrini v utorok podpísal dvojročnú zmluvu o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu. Cieľom dohody je podpora našej krajiny zo strany WHO v úsilí pracovať na zlepšovaní podpory verejného zdravia, aby sa úroveň starostlivosti o zdravie Slovákov zvyšovala z ich vlastnej iniciatívy, aby ľudia využívali možnosť bezplatnej prevencie, uvedomovali si dôležitosť preventívnej starostlivosti o svoje zdravie, čo je taktiež jedným z dôležitých krokov na zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí a viac zachránených životov.

Dohoda zároveň podporuje národné programy, na ktorých vláda SR pracuje a implementuje ich do praxe:
 
Národný program podpory zdravia, Národný akčný plán v prevencii obezity, Národný akčný plán pre problémy s alkoholom, Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky, Národný program kontroly tabaku, Národný program duševného zdravia, Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, Národný program rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami, Národný program starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie s potrebou posilnenia predpôrodnej diagnostiky, Národný transplantačný program, Národný program „Slovensko proti demencii“,   Národný plán kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike či Národný akčný plán pre deti.

 

Premiér Peter Pellegrini podpísal dvojročnú zmluvu o spolupráci medzi SR a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizáciePremiér Peter Pellegrini podpísal dvojročnú zmluvu o spolupráci medzi SR a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie