Uzavretá výzva

 

číslo Názov súbor pdf
súbor 
  Kompletný materiál na stiahnutie v .zip formáte
Kompletný materiál.zip Kompletný materiál v pdf.zip
  ZMENA PRIAMEHO VYZVANIA na uzatvorenie dodatku č. 2 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 4 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) NOVÉ! (6.12.2023) ZMENA PRIAMEHO VYZVANIA na uzatvorenie dodatku č. 2 k zmluve.docx ZMENA PRIAMEHO VYZVANIA na uzatvorenie dodatku č. 2 k zmluve.pdf
00

Priame vyzvanie Kód: 11I04-21-P22

Priame vyzvanie.docx Priame vyzvanie.pdf
01 Návrh Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Návrh Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.docx Návrh Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.pdf
01-d2 Návrh dodatku č.2 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu NOVÉ! (6.12.2023) Návrh dodatku č.2 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.docx Návrh dodatku č.2 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.pdf
01-1
  • Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Všeobecné zmluvné podmienky.docx Všeobecné zmluvné podmienky.pdf
01-2
  • Príloha č. 2 - Opis projektu
Opis projektu.docx Opis projektu.pdf
1-2-1
    • Príloha č. 2-1 - Funkčná špecifikácia
Funkčná špecifikácia.xlsx Funkčná špecifikácia.pdf
1-2-2
    • Príloha č. 2-2 - Zoznam staníc ZZS
Zoznam staníc ZZS.xlsx Zoznam staníc ZZS.pdf
01-3

ZMENA!

  • Príloha č. 3 - Harmonogram (19.7.2023)
ZMENA - Harmonogram.pdf
02 Posúdenie z hľadiska pravidiel pre štátnu pomoc
Posúdenie z hľadiska pravidiel pre štátnu pomoc.docx Posúdenie z hľadiska pravidiel pre štátnu pomoc.pdf
02-1
  • Príloha - Test štátnej pomoci
Test štátnej pomoci.docx Test štátnej pomoci.pdf
03 Zoznam miest určených na výstavbu a obnovu staníc ZZS Zoznam miest určených na výstavbu a obnovu staníc ZZS.xlsx Zoznam miest určených na výstavbu a obnovu staníc ZZS.pdf
​ ​