Uzavretá výzva

 

číslo Názov súbor pdf
súbor 
  Kompletný materiál NOVÉ! (20.12.2023) Kompletný materiál v.zip formáte Kompletný materiál (dokumenty v .pdf) v .zip formáte
00

Zmena Priameho vyzvania Kód: 11I02-21-P21 na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie časti Investície 2 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: výstavba Univerzitnej nemocnice sv. Martin NOVÉ! (14.12.2023)

Zmena Priameho vyzvania v .docx formáte Zmena Priameho vyzvania v .pdf formáte
01

Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o PPM NOVÉ! (14.12.2023)

Návrh Dodatku č.1 k Zmluve o PPM v .docx formáte Návrh Dodatku č.1 k Zmluve o PPM v .pdf formáte
01-1
 • Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky NOVÉ! (14.12.2023)
Všeobecné zmluvné podmienky v .docx formáte Všeobecné zmluvné podmienky v .pdf formáte
01-2
 • Príloha č. 2 - Opis projektu NOVÉ! (14.12.2023)
Opis projektu v .docx formáte Opis projektu v .pdf formáte
01-3
 • Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR (ŠP SVHZ pre investície do nemocníc a hospicov z POO SR) NOVÉ! (14.12.2023)
Metodika pre stanovenie výšky náhrady v .docx formáte Metodika pre stanovenie výšky náhrady v .pdf formáte
01-5
 • Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie o veľkosti podniku NOVÉ! (14.12.2023)
Čestné vyhlásenie o veľkosti podniku v .docx formáte Čestné vyhlásenie o veľkosti podniku v .pdf formáte
02

Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu č. ŠP SVHZ – 2/2022 v znení dodatku č. 2 NOVÉ! (14.12.2023)

Schéma štátnej pomoci v .pdf formáte
03

Preberací protokol o splnení míľnika POO NOVÉ! (20.12.2023)

Preberací protokol o splnení míľnika POO v .docx formáte Preberací protokol o splnení míľnika POO v .pdf formáte
04 Preberací protokol diela po dokončení výstavby „Full fit Out“ NOVÉ! (20.12.2023) Preberací protokol diela po dokončení výstavby „Full fit Out“ v .docx formáte Preberací protokol diela po dokončení výstavby „Full fit Out“ v .pdf formáte


č. Predchádzajúce verzie dokumentov súbor pdf
súbor 
000 Priame vyzvanie Kód: 11I02-21-P21 na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie časti Investície 2 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: výstavba Univerzitnej nemocnice sv. Martin (verzia dokumentu z 27.10.2022) un-mt-000-Priame-vyzvanie_K11I02_UN-MT.docx un-mt-000-Priame-vyzvanie_K11I02_UN-MT.pdf
100

Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (verzia dokumentu z 27.10.2022)

un-mt-100-Priloha-PV c-1_Zmluva-o-poskytnuti-PM_UN-MT.docx un-mt-100-Priloha-PV c-1_Zmluva-o-poskytnuti-PM_UN-MT.pdf
110
 • Príloha č. 1: Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (verzia dokumentu z 27.10.2022)
un-mt-110-Priloha-c-1_VZP_UN-MT.docx un-mt-110-Priloha-c-1_VZP_UN-MT.pdf
120
 • Príloha č. 2: Opis projektu (verzia dokumentu z 27.10.2022)
un-mt-120-Priloha-c-2_Opis-projektu-UNsvM.docx un-mt-120-Priloha-c-2_Opis-projektu-UNsvM.pdf
121
  • Príloha OP č. 1 - Projektové práce (verzia dokumentu z 22.08.2022)
un-mt-121-Priloha-OP-c-1_Projektove-prace.pdf
122
  • Príloha OP č. 2 - Prevádzkové súbory (verzia dokumentu z 22.08.2022)
un-mt-122-Priloha-OP-c-2-Prevadzkove-subory.pdf
123
  • Príloha OP č. 3 - Stavebné objekty (verzia dokumentu z 22.08.2022)
un-mt-123-Priloha-OP-c-3_Stavebne-objekty.pdf
124
  • Príloha OP č. 4 - Medicínske vybavenie (verzia dokumentu z 22.08.2022)
un-mt-124-Priloha-OP-c-4_Medicinske-vybavenie.pdf
130
 • Príloha č. 3 Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR (ŠP SVHZ pre investície do nemocníc a hospicov z POO SR)
  (verzia dokumentu z 19.08.2022)
un-mt-130-Priloha-c-3_Metodika-vypoctu-nahrady.docx un-mt-130-Priloha-c-3_Metodika-vypoctu-nahrady.pdf
140
 • Príloha č. 4 Časový harmonogram realizácie Projektu (verzia dokumentu z 27.10.2022)
un-mt-140-Priloha-c-4_Harmonogram-UNsvM_LP-final-POO-zmluva.xlsx un-mt-140-Priloha-c-4_Harmonogram-UNsvM_LP-final-POO-zmluva.pdf
150
 • Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie o veľkosti podniku (verzia dokumentu z 08.09.2022)
un-mt-150-Priloha-c-5_Cestne_vyhlasenie_VP.docx un-mt-150-Priloha-c-5_Cestne_vyhlasenie_VP.pdf
200

Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu č. ŠP SVHZ – 2/2022 (verzia dokumentu z 17.08.2022)

un-mt-200-Priloha-PV-c-.2_POO_Schema-SP-SVHZ-2_2022.pdf
03

Preberací protokol o splnení míľnika POO (verzia dokumentu zo 14.12.2023)

Preberací protokol o splnení míľnika POO v .docx formáte Preberací protokol o splnení míľnika POO v .pdf formáte
04 Preberací protokol diela po dokončení výstavby „Full fit Out“ (verzia dokumentu zo 14.12.2023) Preberací protokol diela po dokončení výstavby „Full fit Out“ v .docx formáte Preberací protokol diela po dokončení výstavby „Full fit Out“ v .pdf formáte