Rokovanie Rady ministrov zdravotníctva EÚ, ktorému predsedal grécky minister zdravotníctva Mavroudis Voridis, bolo 20. júna 2014 v Luxemburgu. Najdôležitejšou udalosťou, ktorá sa uskutočnila v rámci zasadnutia rady EPSCO, bol podpis  Dohody o spoločnom obstarávaní zdravotníckych protiopatrení, ktorá v prípade výskytu cezhraničných ohrození zdravia pomôže členským štátom obstarávať pandemické vakcíny a lieky v dostatočných množstvách za adekvátnu cenu. Štrnásť členských štátov vrátane SR podpísalo dohodu a deväť členských štátov podpísalo „Letter of Intent“, čiže tzv. list o zámere podpísať dohodu v blízkej budúcnosti.  Dohodu za Slovenskú republiku podpísal štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Viliam Čislák.
Štátny tajomník  MZ SR Viliam Čislák  po podpise dohody v Luxemburgu Štátny tajomník MZ SR podpísal dohodu v Luxemburgu