​Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Stanislav Špánik sa v stredu 15. mája vo Varšave  zúčastnil na stretnutí ministrov zdravotníctva Vyšehradskej skupiny a Litvy. Zástupcovia jednotlivých krajín podpísali Memorandum o porozumení o spolupráci v oblasti objektívneho a primeraného oceňovania liekov. Témou diskusií boli možnosti ďalšej spolupráce v tejto sfére, a to najmä z pohľadu spoločného vyjednávania cien liekov a možného zdieľania dát. Štátny tajomník vyjadril podporu spoločným aktivitám V4 v oblasti liekovej politiky, ktorá je aj jednou z nosných tém prebiehajúceho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine 2018/2019.
 
Štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik na stretnutí ministrov zdravotníctva V4 a Litvy vo VaršaveŠtátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik na stretnutí ministrov zdravotníctva V4 a Litvy vo Varšave