Dňa 28.októbra 2011 o 16.00 hodine sa uskutoční  v Bardejovskej Novej Vsi slávnosť  posvätenia Pomníka nenarodeným deťom, ktoré je dielom mladého sochára Martina Hudáčeka z Banskej Bystrice. Túto slávnosť svojou prítomnosťou poctí aj minister zdravotníctva MUDr. Ivan Uhliarik.

Myšlienkou postaviť pomník nenarodeným deťom prišlo spoločenstvo mladých žien, matiek, ktoré si hlboko uvedomujú hodnotu každého ľudského života a škody, ktoré sa napáchajú nielen mrhaním   potenciálom nenarodených detí, ale aj trvalým poškodením duševného (niekedy aj telesného) zdravia každej ženy, ktorá sa rozhodne pre nenarodenie svojho počatého dieťaťa.

Pomník vyjadruje nielen smútok a ľútosť matky, ale aj odpustenie a lásku nenarodeného dieťaťa voči matke.

Iniciátori ďakujú všetkým, ktorí prispeli finančne, alebo akýmkoľvek iným spôsobom k realizácii tohto diela.

Pomník nenarodeným deťom