​Dobrou správou pre slovenských pacientov je, že v ambulanciách lekárov už nebudú platiť rôzne poplatky, tak ako tomu bolo doteraz. Poslanci NR SR 12. februára  odsúhlasili novelu zákona č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá je základným predpokladom toho, že lekári už v ambulanciách nebudú žiadať poplatok napríklad za vypísanie receptu či návrhu na kúpeľnú liečbu, pacienti nebudú platiť za klimatizáciu v čakárni, za hygienické návleky na obuv, za pečiatku na potvrdenie o návšteve lekára.
„Novela zákona stanovuje, za čo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie vyberať úhradu od poistenca a čím nesmie podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ide o dôležité momenty, ktoré vnesú poriadok do tejto problematiky. Lebo poistenci majú plný nárok na výkony, ktoré sú neoddeliteľnou  súčasťou zdravotnej starostlivosti poskytovanej v rámci zdravotného výkonu a nie je dôvod, aby za ne u lekára v ambulancii platili,“ povedal minister zdravotníctva Viliam Čislák. 
Platby v zdravotníctve boli dlhodobo témou, ktorá trápila slovenských občanov, nielenže o nej diskutovali, ale často sa stretávali s ich konkrétnou, neraz bizarnou podobou v ambulanciách. Hĺbková analýza tejto oblasti odhalila, že poplatky skutočne patria dlhodobo k najproblémovejším témam v rezorte. Preto MZ SR pristúpilo k jej riešeniu a výsledkom je, že éra, kedy pacient často odchádzal od lekára sklamaný z výšky vystaveného účtu, je  minulosťou.
Poslanci NR SR schválili novelu zákona, ktorá mení doterajšie pravidlá a vo svojej podstate vychádza priamo z ohlasov slovenských občanov. Súčasťou zdravotného výkonu u lekára bude objednanie poistenca na vyšetrenie, vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu, potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka, vypísanie odporučenia na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo na poskytnutie ústavnej starostlivosti. To znamená, že za tieto úkony pacient u lekára nebude platiť.
Zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, bude zverejnený u každého lekára, či už v ambulancii alebo čakárni, pričom ambulantný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude môcť výkon spoplatniť iba v taxatívne uvedených prípadoch. V tomto prípade však pôjde iba o také výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia (napr. vyšetrenie na vedenie motorového vozidla, vyšetrenie o zdravotnom stave na prihlášku na štúdium a podobne). 
Novela zákona je prínosom k zvýšeniu transparentnosti v zdravotníctve, pripravovali sme ju  v prospech pacientov a verím, že im uľahčí situáciu a prispeje k zlepšeniu vzťahov medzi pacientmi a lekármi,“ zdôraznil minister Čislák.