​Oznamujeme používateľov elektronického portálu „Kategorizácia“, ktorý majú internetový prehliadač Internet Explorer verzia 11, aby pri nastavení svojho prehliadača postupovali podľa návodu, ktorý je súčasťou tohto oznamu a súčasne je zverejnený na elektronickom portáli „Kategorizácia“ v časti Oznamy.