Právoplatné povolenia na výrobu humánnych liekov, vydané MZ SR podľa zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 14. 06. 2018

poradové číslo číslo povolenia
zo dňa
držiteľ povolenia miesto výkonu činnosti IČO
__________
01/ VL-063/14
07. 11. 2014
AGEPHA PHARMA s.r.o., 903 01 Senec, Diaľničná cesta 5 903 01 Senec, Diaľničná cesta 5 45 703 850
02/ VL-067/18
05. 04. 2018
Allos, a.s., 841 07 Bratislava, Opletalova 70A/6696 831 02 Bratislava, Sliačska 1D 45 687 463
03/ VL-070/17
22. 08. 2017
Alliance Healthcare, s.r.o., organizačná zložka, 903 01 Senec, Diaľničná cesta 14/A 903 01 Senec, Diaľničná cesta 14/A 36 869 562
04/ VL-068/18
08. 03. 2018
AtB Pharma, s.r.o., 036 01 Martin, Sklabinská 28 976 13 Slovenská Ľupča 970 50 765 973
05/ VL-002/17
17. 07. 2017
BIOTIKA, a. s., 976 13 Slovenská Ľupča 566 976 13 Slovenská Ľupča 566 31 561 900
06/ VL-018/17
17. 07. 2017
BIOMIN a. s., 919 43 Cífer,
Potočná 1/l
919 43 Cífer,
Potočná 1/l
00 681 725
07/ VL-044/17 20. 03. 2017 BIONT a. s., 841 04 Bratislava, Karloveská 63 841 04 Bratislava, Karloveská 63 35 917 571
08/ VL-054/11
14. 02. 2011
CALENDULA, a.s., 065 11 Nová Ľubovňa 238 A 065 11 Nová Ľubovňa 238 A 35 748 320
09/ VL-062/18
01. 03. 2018
DSV Solutions Slovakia s.r.o. 903 01 Senec, Diaľničná cesta 6 903 01 Senec, Diaľničná cesta 5 36 467 308
10/ VL-061/14
21. 05. 2014
Farmácia Martin a. s., 036 01 Martin, Sklabinská 28 036 01 Martin, Sklabinská 28 45 266 328
11/ VL-033/16 19. 08. 2016 GALVEX s.r.o., 974 01 Banská Bystrica, Jegorovova 37 974 01 Banská Bystrica, Jegorovova 37 36 049 506
12/ VL-066/16
05. 12. 2016
zmena ú.
17. 05. 2018
GMP service s.r.o., 036 01 Martin, Kollárova 73 917 01 Trnava, Nitrianska 18 50 585 789
13/ VL-015/17
15. 11. 2017
zmena ú.
17. 05. 2018
G.V. PHARMA, a. s., 920 01 Hlohovec, Štúrova 55 976 13 Slovenská Ľupča č. 566 31 709 249
14/ VL-016/18
14. 03. 2018
hameln rds, a. s., 900 01 Modra, Horná 36 900 01 Modra, Horná 36 34 122 885
15/
 
VL-006/17 20. 03. 2017 HBM Pharma s.r.o., (pôvodne HOECHST-BIOTIKA) 036 80 Martin, Sklabinská 30 036 80 Martin, Sklabinská 30 31 560 784
16/ VL-013/15
10. 12. 2015
RNDr. PhMr. Justína Dubajová - HOMEO-NITRA,
949 01 Nitra, F. Mojtu 18
949 01 Nitra, F. Mojtu 18 33 706 824
17/
 
VL-040/17
15. 11. 2017
IMUNA PHARM, a. s., 082 22 Šarišské Michaľany, Jarková 269/17 082 22 Šarišské Michaľany, Jarková 17 36 473 685
18/ VL-050/16
29. 09. 2016
zmena ú.
10. 02. 2017
KUEHNE + NAGEL, s.r.o., 831 04 Bratislava, Polus Tower 2, Vajnorská 100/B 903 01 Senec, Diaľničná cesta 18 31 339 603
19/

 
VL-041/2005
21. 12. 2005
zmena ú. ŠZ
17. 04. 2008 14. 03. 2016
MED-ART, s.r.o., 949 01 Nitra, Hornočermánska 4 949 01 Nitra, Hornočermánska 4 34 113 924
20/
 
VL-011/10
15. 04. 2010
zmena ú. ŠZ
27. 09. 2013
18. 01. 2017
19. 12. 2017
23. 05. 2018
MEDICPRODUKT, a. s.,
811 01 Bratislava – MČ Staré Mesto, Zámocká 30
082 71 Lipany, kpt. Nálepku 2 31 630 081
21/ VL-053/11
04. 02. 2011
MEDIGROUP s.r.o., 821 09 Bratislava, Mlynské Nivy 54 821 09 Bratislava, Mlynské Nivy 54 43 957 773
22/ VL-048/14
04. 08. 2014 zmena údajov 12. 11. 2015
15. 05. 2018
Messer Tatragas, spol. s r. o., 819 44 Bratislava, Chalúpkova 9 824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo 1/B,
VOS Šaľa, 927 01 Šaľa 1, areál Duslo Šaľa
00 685 852
23/ VL-047/17
20. 09. 2017
MIKROCHEM, spol. s r. o., 902 01 Pezinok, Za dráhou 33 902 01 Pezinok,
Za dráhou 33
00 604 496
24/
 
VL-057/15
28. 07. 2015
Movianto Slovensko, s.r.o., 903 01 Senec, Diaľničná cesta 4431/14a 903 01 Senec, Diaľničná cesta 4431/14a 36 868 132
25/
 
VL-058/18
01. 03. 2018
Novartis Slovakia s.r.o.,
811 02 Bratislava, Žižkova 22B
811 02 Bratislava, Žižkova 22B 36 723 304
26/ VL-072/18
07. 06. 2018
PHARMOS, a.s., 949 01 Nitra, Levická 11 949 01 Nitra, Levická 11 35 974 559
27/ VL-043/13
29. 05. 2013
zmena ú. ŠZ
14. 11. 2014 03. 11. 2015
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s., 831 04 Bratislava, Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 3, Pribylinská 2A, Žabí majer 34 142 941
28/ VL-069/17-2
08. 01. 2018
RONCOR, a.s., 916 42 Moravské Lieskové 26 916 01 Stará Turá, Dr. A. Schweitzera 194 36 323 608
29/ VL-071/17
22. 08. 2017
zmena ú. ŠZ
11. 04. 2018
SALUS + a.s., 811 08 Bratislava – MČ Staré Mesto, Šoltésovej 12 831 04 Bratislava, Elektrárenská 4 50 728 865
30/ VL-059/13-2
24. 05. 2013
zmena ú. ŠZ
23. 04. 2015
21. 03. 2016
20. 03. 2017
27. 03. 2018
Saneca Pharmaceuticals a.s., (pôv. Wood Pharma Holding, a. s.,)
920 27 Hlohovec, Nitrianska 100
920 27 Hlohovec, Nitrianska 100 46 833 323
31/ VL-065/16
30. 09. 2016
zmena ú.
14. 06. 2017
SanaClis s.r.o., 841 04 Bratislava – MČ Karlova Ves, Staré Grunty 130 841 04 Bratislava, Staré Grunty 61 35 804 084
32/

 
VL-055/18
06. 06. 2018
Top Pharmex Topoľčany, spol. s r. o., 955 01 Topoľčany, Odbojárov 340/29 955 01 Topoľčany, Odbojárov 340/29 31 420 761
pozastavenie
činnosti
VL-052/10
11. 08. 2010
zmena ú. ŠZ
07. 12. 2016
06. 06. 2017
11. 10. 2017
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., 974 01 Banská Bystrica, Lazovná 68 974 01 Banská Bystrica, Lazovná 68 36 020 982
33/
 
VL-031/16 29. 11. 2016 UNIMED PHARMA, s.r.o., 821 05 Bratislava, Orieškova 11 821 05 Bratislava, Orieškova 11
831 06 Bratislava, Púchovská 12
31 367 216
34/
 
VL-051/13
20. 09. 2013
zmena ú. ŠZ
24. 08. 2015
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, 972 01 Bojnice, Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice, Opatovská cesta 4 31 625 657
35/ VL-064/16
16. 03. 2016
VULM s.r.o., 831 06 Bratislava, Tuhovská 18 831 06 Bratislava, Tuhovská 18 50 094 602
Zmena ú. – zmena údajov uvedená v povolení, zmena štatutárnych zástupcov, obchodného mena