Britský EHIC v tomto vizuáli je platný do 31. decembra 2020.

Vláda Spojeného kráľovstva od 1. februára 2020 rozhodla o zmene vizuálu Európskeho preukazu zdravotného poistenia (ďalej len „EHIC“), vydávaného v Spojenom kráľovstve. Zmena predstavuje odstránenie označenia EÚ (hviezdy).

Vláda Spojeného kráľovstva tiež zmení a doplní zadnú časť preukazu EHIC tak, aby obsahovala ďalšie informácie o používaní preukazu EHIC po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

V ďalšom období sa teda osoby zúčastnené na britskom systéme zdravotného zabezpečenia môžu preukazovať EHIC s pôvodným alebo aj novým vizuálom (v závislosti od dátumu vydania ich EHIC).

Práva osôb, ktoré sa preukazujú britským EHIC (s pôvodným alebo aj s novým vizuálom) ostávajú minimálne do konca roka 2020 bez zmeny. Tieto osoby aj naďalej majú na území SR nárok na poskytovanie neodkladnej a potrebnej zdravotnej starostlivosti, rovnako ako doposiaľ. Naďalej ostáva v platnosti aj postup pri vykazovaní nákladov na poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre tieto osoby, rovnaký, ako pre iných poistencov z iných členských štátov EÚ.

pôvodný vizuál:

nový vizuál:

pôvodný vizuál  

nový vizuál