Ministerstvo zdravotníctva SR dnes spustilo súťažný dialóg na získanie koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Zástupcovia všetkých piatich silných medzinárodných konzorcií s dlhoročnými skúsenosťami s prevádzkou veľkých nemocníc sa dnes postupne stretli na ministerskej pôde.
Ministerstvo zdravotníctva je presvedčené, že prostredníctvom súťažného dialógu so skúsenými prevádzkovateľmi moderných koncových nemocníc dosiahne optimálne nastavenie finálnych súťažných podmienok tak, aby bol zabezpečený verejný záujem zdravotnej politiky poskytovať efektívnu, vysoko kvalitnú koncovú zdravotnú starostlivosť v moderných priestoroch nemocnice novej generácie bez ďalšieho vonkajšieho aj vnútorného zadlžovania. Súťažný dialóg je realizovaný v spolupráci so zainteresovanými subjektmi, najmä s Lekárskou fakultou UK, Slovenskou zdravotníckou univerzitou a sociálnymi partnermi. V rámci verejných konzultácií majú zainteresované subjekty možnosť klásť otázky, ako aj podávať návrhy a pripomienky. MZ SR predpokladá ukončenie súťažného dialógu do konca tohto roku.

Ministerstvo zdravotníctva SR bude vyberať spomedzi nasledovných uchádzačov:
• Ribera Salud Infraestructuras
• InterHealth Canada a Metrostav
• Agel v spolupráci s Assuta Medical Centers
• Rizzani De Eccher a Policlinico San Donato
• Pessina Costruzioni v spolupráci s Dúha, a.s. a Credinvest International Slovakia.

Veľký záujem silných medzinárodných hráčov potvrdil správnosť nastavenia procesu verejného obstarávania.
Projekt modernej nemocnice počíta s približne 880 lôžkami, ročne má zvládnuť 44-tisíc hospitalizácií, 875-tisíc návštev v ambulanciách, 610-tisíc diagnostických výkonov a 47-tisíc operácií.