Uchádzač

 Projekt

Ing. Ivan Oleár, MBA

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu