Uchádzač

Projekt

Ing. Milan Kurčík

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu

Mgr. Peter Šóder

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu

Ing. Peter Chrenko

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu